marți, 8 decembrie 2015

Neprihănita Zămislire (8 decembrie)


MARIA
„Slujitoarea Domnului”
Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Întâlnirea dintre Cel Preaînalt și Fecioara Maria
împlinește timpul promisiunilor din vechime.
E o întâlnire care revelează iubirea lui Dumnezeu față de oameni.
Îngerul Gabriel vorbește cu Maria,
iar aceasta, primindu-i mesajul, se încredințează acțiunii divine:
acceptă să facă parte din planul de mântuire,
știind și crezând că „pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință”.
Astfel Cuvântul lui Dumnezeu intră în acțiune
și împlinește planul de mântuire:
își construiește lăcaș în mijlocul oamenilor
și se întrupează în sânul neprihănit al Mariei.
Dăruită cu totul lui Dumnezeu, plină de har și de încredere,
Fecioara Maria colaborează cu Dumnezeu
și răspunde cu entuziasm: „Fie mie după cuvântul tău”.
Așteptarea se împlinește prin actualizarea promisiunii. 


Contextul: evanghelia copilăriei
A sosit timpul trecerii de la istoria străveche la cea nouă. În această trecere, evanghelia după Luca o prezintă pe Maria ca împlinire a promisiunilor făcute lui Israel și ca început al noii comunități, care tocmai se formează. Fecioara care a zămislit și care naște pe Fiul Celui Preaînalt, pe Mântuitorul, Maria este fiica Sionului, cea care se bucură pentru că Cel Sfânt a ales-o ca lăcaș neprihănit pentru venirea Fiului său în mijlocul oamenilor.
Maria este Mama neprihănită a lui Isus. Slujitoare umilă, dar plină de har, tresaltă de bucurie.

La izvoarele cuvântului
Textele liturgice prezintă rolul Fecioarei Maria în istoria mântuirii.
  • În prima lectură, luată din cartea Genezei, Dumnezeu vorbește despre o femeie care îl va învinge pe cel rău: „Voi pune dușmănie între tine si femeie, între seminția ta si seminția ei. Aceasta îți va strivi capul, si tu îi vei zdrobi călcâiul”.
  • În a doua lectură, sfântul Paul afirmă că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, „ca să fim sfinți si fără prihană în fața lui, în dragoste. El a orânduit mai înainte să fim adoptați ca fii prin Isus Cristos”.
  • Evanghelia prezintă mesajul pe care Îngerul Gabriel în duce Mariei: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta și Cel Sfânt, care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”.
Perspectiva: „o fecioară”, „puterea Celui Preaînalt”, „iată slujitoarea Domnului”
1. „O fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David”
La Nazaret, o localitate nesemnificativă din ținutul Galileii, într-o regiune păgână, cerul coboară pe pământ. Chiar aici, într-un loc uitat și fără importanță, în milostivirea sa, Dumnezeu alege să se reveleze în mijlocul celor mici.
Îngerul Gabriel se prezintă la o fecioară. Îi aduce o veste nouă, nemaiauzită și niciodată vestită, care vine de la Cel Preaînalt, o veste care promite un viitor mai bun și care anunță mântuirea. „Numele fecioarei este Maria”. Ea renunță la toate. Se simte săracă, un nimeni printre cei săraci ai Domnului. Prin credință, în inima sa are loc numai pentru Dumnezeu, care este totul, și se roagă pentru ca în viața ei să fie prezent numai el.
Maria este din seminția lui David, căreia Dumnezeu îi promisese că-i va zidi el însuși un lăcaș în care să locuiască pentru totdeauna. Este logodită cu Iosif, care înseamnă „Dumnezeu să mai dea”. Ea așteaptă împlinirea promisiunilor din vechime făcute de Domnul părinților săi.
„Bucură-te, tu, care ești plină de har, Domnul este cu tine”. Tresaltă de bucurie, Maria! Aceasta este invitația îngerului. Bucură-te pentru că acesta este timpul împlinirii promisiunii. Bucură-te așa cum însuși Dumnezeu se bucură. El ți-a dăruit harul său. Ai dorit întotdeauna să fii aproape de Dumnezeu; iată, acum ești părtașă la bucuria sa! Un salut de bucurie, își spune Maria. Un motiv de bucurie! Însă, cum se face că Cel Preaînalt este chiar aici, prezent, în viața sa? Ce semnificație au cuvintele îngerului? … „S-a tulburat mult”.

2. ”Puterea Celui Preaînalt te va umbri”
„Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu” îi spune îngerul. Este inițiativa lui Dumnezeu. El te-a ales și încetul cu încetul te-a pregătit pentru o vocație pe care acum ți-o propune.
Maria rămâne surprinsă. Această revărsare a harului în viața ei frânge firul liniștit al existenței sale. Se teme! Dumnezeu este Dumnezeu și numai el este Dumnezeu! Chiar ea a aflat har în fața lui! Aceasta depășește orice așteptare posibilă, pe care nici nu ar fi putut să o gândească.
Îngerul Gabriel intervine imediat: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri”. Marie, această putere este atât de mare și de tainică! „Pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință!” Vei fi chivotul alianței, noul templu. Iată, acesta este harul pe care ți-l dă Dumnezeu: „Vei zămisli și vei naște un fiu și îi vei pune numele Isus. El va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema”. Timpul așteptării se împlinește în mod tainic. În sfârșit, este pe cale să se împlinească viitorul profețit lui David.

3. „Iată slujitoarea Domnului”
Maria își amintește faptele minunate pe care Domnul le-a făcut în istoria poporului ales, pentru casa lui David. Și se încredințează cu totul lui Dumnezeu. Crede. Acesta este cu adevărat timpul împlinirii promisiunilor. Desigur, nu poate să înțeleagă totul, deoarece prezența lui Dumnezeu nu este vizibilă minții sale. Prin credință însă ea recunoaște în cuvintele îngerului prezența lui Dumnezeu. Mai mult, îngerul o ajută să înțeleagă cum acționează Dumnezeu în viața oamenilor și îi dă ca semn istoria poporului lui Israel, rezumată în cele întâmplate în viața verișoarei sale, Elisabeta.
Memorialul experienței istorice și sacre a prezenței lui Dumnezeu în viața părinților ei a pregătit-o pe Maria pentru a crede cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, acum, ea poate să spună: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”.
Așteptarea Mariei și a tuturor oamenilor găsește acum un răspuns în fața intervenției minunate a lui Dumnezeu. Timpul extraordinar al mântuirii pătrunde în timpul obișnuit al istoriei și astfel se împlinește bogăția nețărmurită a misterului harului: Cel Preaînalt vine în mijlocul oamenilor și sălășluiește într-un lăcaș sfânt și vrednic. Se întrevăd deja zorile unei creații noi.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule care prin zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria
i-ai pregătit un locaș vrednic Fiului tău,
te rugăm ca, după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană
în vederea meritelor morții lui Cristos, să ne dai și nouă, prin mijlocirea ei,
harul de a ajunge curați la tine”.


Gândurile mele
Memorialul experienței istorice și sacre a prezenței lui Dumnezeu în viața părinților ei a pregătit-o pe Maria pentru a crede cuvintele lui Dumnezeu.
Maria își amintește faptele minunate pe care Domnul le-a făcut în istoria poporului ales, pentru casa lui David. Și se încredințează cu totul lui Dumnezeu. Crede. Acesta este cu adevărat timpul împlinirii promisiunilor.
Trimiteți un comentariu