joi, 7 februarie 2013

Invitația lui Isus - Duminica a V-a (TO/C)


PETRU ȘI PESCUIREA MINUNATĂ 
“Invitația lui Isus”
Is 6,1-2.3-8; Ps 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

A avea încredere în cuvintele lui Isus
și a ieși în larg,
mai ales după o noapte plină de oboseală
în care nu au prins nimic,
devine o mare provocare pentru Petru
și pentru tovarășii săi de pescuit, Iacob și Ioan.
Isus le cere numai să arunce mrejele.
Și aceasta pentru ca să împlinească minunea:
pescuirea minunată.
Abia acum întânirea cu Isus din Nazaret
le dezvăluie cine este
și îi ajută să asculte chemarea sa.

Contextul: pescuirea minunată și cei dintâi ucenici

După inaugurarea planului său mesianic în sinagoga din Nazaret, Isus o vindecă pe soacra lui Simon (viitorul Petru), iar poi se îndreaptă spre lacul Genezaret. Aici găsește mulă lume și începe să predice. Simon îl ascultă, și totuși, când recunoaște pe Domnul în persona lui Isus, ca urmare a pescuirii minunate, îi cere să se îndepărteze. Simon se simte nevrednic de a sta în fața lui. Isus însă, își exprimă încrederea față de Petru, Iacob și Ioan, iar aceștia ”lasă totul și-l urmează”.

Isus este Profetul. El predică mulțimilor și îi chiamă pe Simon, Iacob și Ioan să-l urmeze.


Liturgia Cuvântului

Textele liturgice scot în evidență tema vocației predicării cuvântului lui Dumenzeu.
  • În prima lectură prezentarea vocației profetului Isaia este încadrată în teofania din templu: ”Am auzit glasul Domnului care zicea: «Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi? » Şi am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă pe mine!»”.
  • În lectura a doua Paul se prezintă ca cel care dă mărturie despre Isus Cristos: ”Înainte de toate v-am transmis ceea ce am primit eu însumi, şi anume: Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece”.
  • În evanghelie Luca îl prezintă pe Isus care îi spune lui Petru: ”Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni”, iar apoi descrie alegerea făcută de Petru, Iacob și Ioan: ”Au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus”.


Perspectiva: “lumea se îmbulzea în jurul lui”, “înaintează în larg”, “l-au urmat”


1. ”Lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu”
Abia ajuns pe malul lacului, Isus se vede asaltat de multă lume. Toți știu despre minunile pe care le face și despre ”cuvintele pline de har” rostite în sinagogi. Se îmbulzesc în jurul lui pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Înțeleg din predicile sale că el este profetul așteptat și de aceea sunt dornici de a-l asculta.

Isus vede barca lui Simon, urcă și îl roagă pe acesta să o îndepărteze puțin de țărm. Isus se adresează întregii mulțimi ce se afla pe țărm. Predică. Isus îi vede pe toți, iar ei, bărbați și femei, mici și mari, sănătoși și bolnavi, absolut toți pot să-l vadă pe Isus. Îl ascultă cu atenție până la sfârșit și primesc cu încredere toaote învățăturile sale.

Simon este și el prezent în mulțime, obosit după o noapte de trudă în zadar. Își spală mrejele, gândind să se întoarcă la pescuit, în noaptea următoare, și în același timp ascultă cu atenție cuvintele Învățătorului din Nazaret.


2. ”Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”
Isus privește spre Petru, îl invită la pescuit, iar acesta este încrezător. De fapt începuse deja să aibă încredere în cuvintele lui Isus, cuvinte deja probate la Cafarnaum, unde i-a vindecat soacra. De aceea nu pierde nici un moment. Nu se mai gândește la faptul că peștele nu se prinde în timpul zilei, ascultă de cuvintele lui Isus, înaintează în larg și împreună cu Andrei, fratele său, aruncă mrejele. În acel moment credința sa este răsplătită: are loc o pescuire minunată.

Pescuirea este atât de bogată, încât Petru și Andrei cer ajutor tovarășilor lor din cealaltă barcă, Iacob și Ioan. Astfel, sub privirile lui Isus, ”noua pescuire” este deosebită. Se împlinește minunea voită de Isus.

Ascultarea credinței lui Petru este eficace și aduce roade îmbelșugate. Mrejele aproape se rup, deoarece sunt pline de bogăția intervenției lui Dumnezeu. Umplu ”amândouă bărcile” și acestea sunt atât de pline încât sunt gata să se scufunde.


3. ”Au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus”
Simon Petru descoperă puterea lui Isus. În fața pescuirii minunate, care depășește orice limită, cade la picioarele ”Domnului” (din grecescul “Kýrios”). Își face loc admirația. Motivul: neputința omenească în fața măreției prezenței divine. Petru se pierde, se simte nevrednic, un păcătos, însă se înflăcărează la auzul cuvintelor lui Isus: ”Nu te teme”. Teama se transformă în adorație și astfel Petru poate să primească neașteptata profeție: ”Vei fi pescar de oameni”.

Cel care a transformat inscuccesul de după o noapte de pescuit într-un succes deplin, nu mai este singur. Împreună cu Isus sunt Petru, Iacob și Ioan. Toți au văzut puterea cuvântului Domnului, iar acum, lăsând totul, îl urmează. Vocația le este dăruită și ”de acum înainte” credința lor este pusă numai în el. Cu entuziasm aleg să-l urmeze pe Isus și să ducă aceeași viață împreună cu el.


Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea colectei)

“Te rugăm, Doamne,
să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale;
păstreaz-o sub ocrotirea ta, 
căci harul tău este singura ei speranţă”.
Trimiteți un comentariu