duminică, 15 mai 2016

Un alt Mângâietor - Rusaliile (Anul C)

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT
„Un alt Mângâietor”

Fap 2,1-11; Ps 103; Rom 8,8-17; In 14,15-16.23-26

În numele lui Isus,
Tatăl ceresc îl trimite pe Duhul Sfânt
asupra discipolilor.
Începea astfel un timp
în care Duhului Sfânt
va fi cu discipolii pentru totdeauna:
el îi va învăța toate
și le va aminti tot ce a revelat Isus.
Ia naștere comunitatea primilor discipoli,
Biserica,
comunitatea celor care mărturisesc că
Isus Cristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt
sunt prezenți în viața celor care cred
și îi întăresc totodată pentru a cunoaște 
și pentru a mărturisi
revelația și poruncile, iubirea și slujirea.

Contextul: promiterea Duhului Sfânt
Isus și discipolii se găsesc în cenacol, la Ierusalim. În timpul discursului său de despărțire, el vorbește despre observarea poruncilor și le dă discipolilor trei motive de consolare: promiterea coborârii Duhului Sfânt asupra fiecăruia dintre ei; prezența sa și a Tatălui ceresc în sufletul celor care îi vor rămâne fideli; prezența Duhului Sfânt în viața și activitatea lor, o prezență care îi va susține și care îi va întări întotdeauna în transmiterea învățăturilor primite.
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El promite coborârea unui alt Mângâietor.

La izvoarele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidență prezența Duhului Sfânt în viața celui credincios.
  • În prima lectură, Luca relatează coborârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii: „Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluți de Duhul Sfânt”.
  • A doua lectură, descrie prezența Duhului Sfânt în inima celui credincios: „Aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: «Abba, Tată!» Însuși Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”.
  • În evanghelie, Isus spune ucenicilor săi: „Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna... Duhul Sfânt vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.

Perspectiva: „dacă mă iubiţi”, „alt Mângâietor”, „vă va învăţa toate”
1. „Dacă mă iubiţi, veți păzi poruncile mele”
În acea ultimă seară trăită în cenacolul din Ierusalim, discipolii au înțeles din cuvintele lui Isus că observarea poruncilor este o consecință atât a practicării iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, cât și o dovadă a iubirii față de el, Învățătorul lor.

Evanghelistul Ioan va medita îndelung asupra acestei revelații făcute de Isus. El va scrie în evanghelie că, înainte de toate, porunca pe care Fiul a primit-o de la Tatăl ceresc constă în sacrificarea propriei sale vieți. Ioan va vorbi și despre poruncile pe care el și ceilalți discipoli le-au primit de la Învățătorul lor. De asemenea, tot Ioan va da mărturie despre porunca nouă pe care Isus a lăsat-o tuturor acelora care îl vor urma și care vor crede în el; porunca cea nouă, mai exact trăirea și împărtășirea iubirii, o poruncă care se referă la iubirea cu care Isus îi îmbrățișează pe toți oamenii, iubire care devine model și care este ca un izvor pentru iubirea față de ceilalți frați.

2. „Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna”
Isus știa că în ziua următoare va avea loc un mare proces în care se va afla adevărata sa identitate și motivele activității sale. El întrevedea totodată și procesul care va fi intentat discipolilor și în care vor fi judecați și condamnați. De aceea, îi asigură pe discipoli că le va trimite un alt Mângâietor, pe Duhul Sfânt, pentru ca să intervină întotdeauna în favoarea lor și pentru ca să-i sprijine și să-i încurajeze.

În acea seară memorabilă, Isus vorbea nu numai pentru discipolii prezenți în cenacol, ci și pentru cei din toate timpurile. Toți discipolii se vor putea bucura de prezența sa ori de câte ori vor păzi poruncile sale și îl vor urma, de fiecare dată când vor medita cuvintele sale și le vor pune în practică. În acest fel, ei vor rămâne strâns uniți în legătura iubirii, iar Tatăl ceresc și Fiul vor veni și vor rămâne în mijlocul lor pentru totdeauna. Așa cum a promis deja, Tatăl ceresc va duce la împlinire planul său de iubire, plan prin care l-a dăruit oamenilor pe unicul său Fiu și prin care toți oamenii se pot bucura de iubirea divină.

Discipolii nu trebuie să fie îngrijorați pentru ziua de mâine. Dacă îl vor iubi pe Isus și dacă îi vor păzi poruncile, se vor bucura de prezența sa și a Tatălui ceresc; și datorită acestei prezențe, ei înșiși vor deveni o locuință a lui Dumnezeu. Comuniunea cu Tatăl ceresc și cu Fiul va fi semnul lor distinctiv.

3. „Duhul Sfânt vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”
Deși timpul activității lui Isus în mijlocul oamenilor s-a încheiat, discipolii nu vor rămâne niciodată singuri. Pentru ei va începe un timp nou. Datorită prezenței și susținerii Mângâietorului venit de la Tatăl, adică a Duhului Sfânt, ei vor putea să înțeleagă sensul cuvintelor și al gesturilor Învățătorului lor și să mărturisească totul în întreaga lume.

În acea primă zi de Rusalii începea un nou mod de a înțelege Scripturile, un mod care se va realiza prin harul Duhului Sfânt. Începea un timp nou, timpul în care se împlinește această profeția escatologică din vechime: „Toți vor fi învățați de Dumnezeu”. Din acea primă zi de Rusalii, Duhul Sfânt îi va ajuta pe discipoli să-și amintească toate învățăturile lui Isus, iar pe cei care vor primi evanghelia îi va ilumina pentru a recunoaște și pentru a întâlni adevărul.

Evanghelistul Ioan mărturisește că lui și celorlalți discipoli li s-a dat și puterea de a pătrunde semnificația misterului lui Isus Cristos și misiunea de a vesti oamenilor acest mister. Chiar de la început, comunitatea lor de credință a devenit locul în care unica revelație a lui Isus este transmisă cu fidelitate și este interpretată în mod creativ în viața de zi cu zi.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea colectei)
„Dumnezeule, care, in misterul sărbătorii de astăzi,
sfinţeşti întreaga ta Biserică, 

din toate popoarele şi neamurile,
te rugăm, răspândeşte darurile Duhului Sfânt
pană la marginile pământului şi continuă astăzi, 

in inimile credincioşilor,
lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta
la începuturile predicării evangheliei”.


Gândurile mele
Comuniunea cu Tatăl ceresc și cu Fiul este semnul distinctiv al creștinului, un semn posibil numai prin cooperarea cu harul Duhului Sfânt.
Evanghelistul Ioan mărturisește că lui și celorlalți discipoli li s-a dat și puterea de a pătrunde semnificația misterului lui Isus Cristos și misiunea de a vesti oamenilor acest mister.
Trimiteți un comentariu