luni, 11 iulie 2016

Partea cea bună - Duminica a XVI-a din Timpul de peste An (Anul C)


MARTA ȘI MARIA
„Partea cea bună”
Gen 18,1-10; Ps 14; Col 1,24-28, Lc 10,38-42

Meditarea cuvântului
este partea cea bună a Mariei:
cea care contează.
Atenția față de aproapele
este partea cea bună a Martei:
cea care reunește.
Ascultarea cuvântului și slujirea aproapelui
sunt două aspecte care se completează reciproc.
Isus îi va cere Martei
să-i asculte cuvântul, asemenea Mariei,
iar Mariei îi va cere
să se dedice slujirii aproapelui, asemenea Martei.
Contextul: Isus este găzduit de Marta și Maria
După refuzul vădit al samaritenilor, Isus își continuă călătoria spre Ierusalim. Ajungând într-un sat situat între Ierihon și Ierusalim, două surori, Marta și Maria, l-au primit în casa lor cu multă bucurie. În acea seară, chiar în timpul cinei, divinul Învățător va evidenția două modalități de împărtășire a iubirii: ascultarea atentă a cuvântului divin și slujirea dezinteresată a aproapelui. Cu o atenție deosebită, evanghelistul va sublinia învățătura lui Isus cu privire la singurul lucru necesar pentru moștenirea vieții veșnice, ascultarea veștii bune despre Împărăția lui Dumnezeu.
Isus este Învățătorul. El este primit la cină cu bucurie de către Marta și Maria.

La izvoarele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidență ospitalitatea și a ascultarea cuvântului divin.
  • În prima lectură, autorul sacru prezintă momentul în care Abraham găzduiește trei bărbați învăluiți de mister: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! Să se aducă puțină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeți sub copac”.
  • În a doua lectură, Paul mărturisește că suferă în trupul său pentru Cristos: „Fraţilor, acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi și împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos, care este Biserica, căreia i-am devenit slujitor”.
  • Evanghelia relatează episodul în care Marta și Maria îl primesc pe Isus în casa lor: „O femeie cu numele de Marta l-a primit pe Isus în casa ei. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui”.
Perspectiva: „Marta, l-a primit”, „un lucru este necesar”, „partea cea bună”

1. „O femeie cu numele de Marta l-a primit pe Isus în casa ei”
Mulți știau deja despre călătoria lui Isus și a discipolilor săi spre Ierusalim și erau tot mai mulți aceia care căutau să vorbească cu ei sau cel puțin să stea în preajma lor și să le asculte cuvintele. În acea seară, Isus a intrat într-un sat, iar două surori, Marta și Maria, i-au ieșit în întâmpinare. Au văzut că li s-a ivit ocazia de a-l invita pe Învățătorul în casa lor și nu puteau lăsa ca această ocazie să le scape printre degete. Era chiar ora cinei. Curaj, și-au spus una celeilalte. S-au apropiat de Isus, l-au salutat, iar Marta - care în aramaică înseamnă „Doamnă” – l-a invitat la cină în casa lor.

Văzând că Isus a acceptat invitația de a rămâne la cină în casa lor, cele două surori erau nespus de mulțumite. Relatarea din evanghelie nu menționează un cuvânt despre mulțumirea Martei și a Mariei, dar se poate intui că ele erau foarte bucuroase că Isus nu făcea deosebire între persoane. Desigur, nefiind ceva obișnuit ca Învățătorul să stea la masă într-o casă în care locuiau numai două surori, acest fapt arăta tuturor că Isus vedea în orice ființă umană, bărbat sau femeie, o persoană căreia să-i adresează mesajul despre împărăția lui Dumnezeu.

Prezența lui Isus era înțeleasă ca o mare onoare. De aceea, Marta și Maria își împart imediat sarcinile între ele pentru ca totul să decurgă cât mai bine. Maria îi va ține companie lui Isus, iar Marta va organiza cele de trebuință. Însă nu toate cele stabilite decurg întocmai. În timp ce Maria, ca o adevărată ucenică, se așează la picioarele Domnului și îi ascultă cuvântul, Marta, ca o vrednică slujitoare, se străduiește din toate puterile să facă față pregătirilor. La scurt timp, Marta observă că nu va izbuti de una singură datorită numărului mare de discipoli. Cum să le facă pe toate în așa fel încât să nu lipsească nimic? Cum să grăbească pregătirea cinei? Și deși erau multe de făcut, ar fi dorit totuși să stea și ea în compania Învățătorului și să converseze cu el. Merge și îi cere lui Isus să-i spună Mariei să o ajute.

2. „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești şi te frămânţi, însă un lucru este necesar”
Isus privește spre Marta și îi spune că chiar nu este nevoie să se frământe pentru toate. Un singur lucru este necesar - ascultarea cuvântului vieții - iar ceea ce contează cu adevărat este căutarea Împărăției lui Dumnezeu. Împlinind toate cu iubire, cele necesare se vor adăuga. Nu e important faptul de a face multe lucruri. Important este ca numele lor să fie scrise în ceruri și ca ele să găsească har înaintea lui Dumnezeu.

Isus o îndeamnă pe Marta să fie ca Maria, iar pe Maria o îndeamnă să slujească asemenea Martei, să meargă și să lucreze și ea. Iubește cu adevărat numai cel care simte și înțelege că este iubit! Există un adevărat raport de reciprocitate. Ascultarea cuvântului și slujirea aproapelui se află într-un raport foarte strâns și reprezintă atât mesajul plin de iubire al lui Dumnezeu pentru orice om, cât și răspunsul de iubire al omului față de Dumnezeu și față de aproapele.

3. „Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”
Maria și-a ales partea cea bună, ascultarea cuvântului lui Isus. De asemenea, și Marta a ales partea cea bună, slujirea aproapelui. Și așa cum Isus nu dezaprobă slujirea Martei - deoarece acest comportament reprezintă slujirea tipic creștină pe care el însuși a dat-o ca exemplu - la fel el nu justifică nici atitudinea Mariei ca fiind unica validă, deoarece porunca iubirii se împlinește în relația cu Dumneze și cu aproapele.

Evanghelistul Luca a descris comportamentele Martei și Mariei și a folosit acel moment de har consumat în casa celor două surori pentru a transmite învățătura lui Isus, o învățătură despre iubire și slujire, care depășea cu totul coordonatele timpului și ale locului. Fără nicio îndoială, singurul lucru necesar în viață îl reprezintă împărtășirea iubirii.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Priveşte cu îndurare, Doamne, la slujitorii tăi
şi înmulţeşte cu bunătate asupra lor
darurile harului tău,
pentru ca, înflăcăraţi de speranţă, credinţă şi iubire,
să stăruie cu grijă pururi trează
în împlinirea poruncilor tale”.


Gândurile mele
Iubește cu adevărat numai cel care simte și înțelege că este iubit.
Singurul lucru necesar în viață îl reprezintă împărtășirea iubirii.
Trimiteți un comentariu