joi, 8 decembrie 2016

Un profet? - Duminica a III-a din Timpul Adventului (Anul A)

IOAN BOTEZĂTORUL
„Un profet?”
Is 35,1-6a.8a.10; Ps 145; Iac 5,7-10; Mt 11,2-11

Ioan Botezătorul era în închisoare,
dar mai spera să vadă zilele lui Mesia.
Aflase de la ucenicii săi că Isus
stătea mai mult în mijlocul celor săraci
și parcă nu-i venea să creadă.
Ce i-o fi scăpat din vedere?
Oare o fi greșit undeva?
Nedumerit de cele aflate,
a chemat pe câțiva dintre ucenici
și i-a trimis la Isus să-l întrebe
:
„Ești tu cel care trebuie să vină?”

Contextul: mărturia lui Isus despre Ioan
Ca un adevărat precursor, Ioan a predicat despre convertire și a pregătit calea pentru venirea lui Mesia. Acum, se află în închisoare și trăiește din speranță. Aflase că Isus stătea mai mult în compania celor săraci și nu mai știa ce să creadă. A chemat în grabă pe câțiva dintre ucenici și i-a trimis la Isus ca să-l întrebe: „Tu ești cel care trebuie să vină?” Isus nu le-a răspuns în mod direct celor trimiși de Ioan, ci le-a cerut să interpreteze faptele minunate pe care le face și să asculte cuvintele pe care le spune. Să-i spună celui care i-a trimis că a sosit timpul în care „orbii își capătă vederea ..., iar săracilor li se aduce vestea cea bună”. În aceste fapte vor găsi răspunsul pe care îl așteaptă. Isus îi va aduce apoi un elogiu lui Ioan, singura persoană despre care a vorbit atât de mult.
Isus este Mesia. El se lasă descoperit prin faptele și cuvintele sale.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență bucuria venirii lui Mesia.
  • În prima lectură, autorul sacru vestește că Domnul va veni să mântuiască pe poporul său, iar apoi îndeamnă la bucurie: „Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa şi să înflorească precum trandafirul! (…) Dumnezeu vine şi vă va mântui”.
  • În a doua lectură, Iacob îi îndeamnă pe primii creștini să aștepte cu răbdare venirea Domnului: „Fraților, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului! Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie și cea târzie!”
  • În evanghelie, Isus le cere ucenicilor trimiși de Ioan să se întoarcă și să-i spună ceea ce aud și văd: „Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună!”

Perspectiva: „tu ești?”, „ceea ce auziți și vedeți”, „mai mult decât un profet”

1. „Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?”
Ioan Botezătorul și-a împlinit cu entuziasm misiunea de precursor al lui Mesia. Unii i-au primit mesajul și așteptau să-l vadă pe Mesia; alții însă l-au privit cu suspiciune și căutau să-l reducă la tăcere. Irod l-a închis pe Ioan, iar în închisoare fiind, trecea prin momente grele. Trăia cu speranța de a vedea zilele lui Mesia, însă această speranță parcă nu-i oferă nicio siguranță.

Deși era în închisoare, Ioan a aflat ce făcea și ce învăța Isus din Nazaret. Desigur, își amintea bine că chiar el l-a botezat în Iordan și că i s-a descoperit drept Cristos; prevestise că Isus a venit să împlinească judecata lui Dumnezeu, să tăie copacul uscat și să-l îngrijească pe cel bun. Împreună cu toți ceilalți, Ioan aștepta să se împlinească toate cele profețite despre Isus. Iar cum timpul trecea și nimic nu se adeverise încă, a început să se îndoiască. Aflase de la ucenicii săi că Isus avea un mod de a fi cu totul nou, și atunci, nedumerit, s-a gândit că ceva nu merge. Ioan nu mai recunoștea anumite semne. Oare a greșit profeția despre Isus, sau are o criză de credință?

Cât sunt de diferite căile omului de căile Domnului! Ioan a început să se îndoiască cu privire la misiunea lui Isus și de aceea s-a tulburat. Probabil, a început să creadă că va trebui să-și revadă așteptările despre Mesia și că era necesar să asculte din nou și cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Pe malurile Iordanului se prezentase ca un profet; acum însă el era acela care avea întrebări cu privire la viitor și care credea că răspunsul se afla numai la Isus din Nazaret. I-a chemat în grabă pe ucenici și i-a trimis la Isus ca să-l întrebe: „Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?”

2. „Mergeți şi faceți-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziți și vedeți”
La întrebarea lui Ioan, Isus răspunde cu minunile pe care le făcea și cu toate cuvintele pe care le rostea. Sosise ceasul în care se împlineau profețiile: „Orbii vederea, șchiopii umblau, leproșii se curățau, surzii auzeau, morții înviau, iar săracilor li se aducea vestea cea bună”. Răspunsul se găsea în această noutate descoperită de Dumnezeu, o noutate care confirma profețiile, luminează prezentul și deschidea calea spre o viață mai bună.

De altfel, celor din jurul său, Isus le spusese că fericiți sunt aceia care primesc noutatea pe care le-a adus-o. Și sunt fericiți pentru pot să recunoască în faptele și cuvintele lui prezența cu totul nouă a lui Dumnezeu între oameni. Neașteptând un Mesia lumesc, ei nu se scandalizează de el, de Crestosul lui Dumnezeu, ci îl recunosc în mijlocul lor și împărtășesc cu el aceeași viață în sărăcie.

3. „Ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet”
Isus și-a îndreptat ochii spre cei din jurul său și i-a întrebat cu privire la identitatea lui Ioan. Ce anume au ieșit să caute? Pe cine au văzut în deșert sau pe malurile Iordanului? O trestie clătinată de vânt? Cu siguranță, nu. Ioan nu este un oportunist, unul mișcat de vântul pustiului. El face parte din grupul profeților, și este chiar mai mult decât un profet: este cel mai mare dintre cei născuți din femeie, cel care denunță păcatul și cheamă la convertire, cel care îl arată pe Mesia mult așteptat. Profețiile din vechime l-au asemănat pe Ioan cu „crainicul” sau ”îngerul” din pustiu, care conduce poporul la Mesia.

Matei a consemnat marele și unicul elogiu pe care Isus i l-a adus lui Ioan, iar istoria va confirma imaginea profetică a lui Ioan și exodul mulțimii din Ierusalim și din toată Iudeea spre pustiu și mai apoi spre malurile Iordanului.

Ucenicii lui Ioan au găsit răspunsul pe care îl căutau. Ei se vor întoarce la Ioan și îi vor transmite tot ce au văzut și au auzit: timpul profețiilor și mesajul promisiunilor s-au împlinit întocmai prin Isus din Nazaret; în mijlocul poporului se află Mesia, cel destăinuit în apele Iordanului și care va împlini noul exod spre Ierusalim împreună cu poporul.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Privește, Dumnezeul nostru, la poporul tău,
care așteaptă cu credință sărbătoarea Nașterii lui Cristos.
Dă-ne, te rugăm, harul,
ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre,
să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare”.

Gândurile mele
„O trestie clătinată de vânt?”. Nu, Ioan nu este un oportunist, unul mișcat de vânt. El face parte din grupul profeților și este chiar mai mult decât un profet: este „vocea” care cheamă la convertire și „crainicul din pustiu care conduce poporul la Mesia.
Timpul profețiilor și al așteptărilor s-a împlinit în timpul lui Isus.

Trimiteți un comentariu