duminică, 8 ianuarie 2017

Fiul cel iubit - Botezul Domnului (Anul A)

BOTEZUL DOMNULUI
„Fiul cel iubit”
Is 42,1-4.6-7; Ps 28; Fap 10,34-38; Mt 3,13-17

La Iordan, hotar al țării promise,
Isus se amestecă printre păcătoși
şi stă la rând împreună cu ei.
El face pasul înainte,
se cufundă în apă
şi îi cere lui Ioan să-l boteze.
„Așa se cuvine”,
atât pentru Ioan, cât şi pentru Isus,
deoarece totul face parte
din planul de mântuire al lui Dumnezeu.
Toți știau că Isus, Fiul cel iubit,
se află în mijlocul celor săraci şi păcătoși.


Contextul: Botezul lui Isus
După relatarea fugii în Egipt a sfintei familii, evanghelia a menționat pe scurt faptul că Isus creștea în înțelepciune şi har la Nazaret. De la relatarea copilăriei lui Isus, Matei trece direct la viața publică, prezentându-l pe Isus pe malurile Iordanului. Aici, Isus îl caută pe Ioan pentru ca să-l boteze cu apă. Cei doi se întâlnesc şi are loc între ei un dialog foarte important, care va ridica multe întrebări, atât cu privire la identitatea lui Isus, cât şi cu referire la personalitatea lui Ioan şi la semnificația Botezului predicat de acesta. Chiar în momentul Botezului – notează evanghelia - o voce venită din cer va confirma cine este Isus.
Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, cel iubit. El este botezat în Iordan de Ioan.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență identitatea lui Isus Cristos.
  • În prima lectură, autorul sacru descrie câteva aspecte despre slujitorul lui Yahweh: „Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea! El va aduce popoarelor judecata”.
  • Lectura a doua prezintă discursul lui Petru înaintea lui Corneliu, discurs în care este menționat Botezul administrat la Iordan şi în care se spune despre Isus: „Dumnezeu l-a uns pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi putere”.
  • În evanghelie, Matei vorbește despre Botezul lui Isus și prezintă dialogul dintre Ioan şi Isus: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine? Răspunzând, Isus i-a zis: Lasă acum, căci așa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!”

Perspectiva: „a venit la Iordan”, „să împlinim toată dreptatea”, „Fiul meu cel iubit”

1. „A venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el”
De la Nazaret, unde şi-a trăit copilăria şi tinerețea, Isus a venit la râul Iordan. El cunoștea idealurile religioase ale contemporanilor săi de la Nazaret și din împrejurimi, iar acum arată că este de acord cu predica lui Ioan. El merge direct la Ioan, pentru ca să fie botezat de el.

Isus se afla împreună cu cei păcătoși și aștepta să-i vină rândul ca să primească Botezul. A intrat în apă, înaintea lui Ioan, și în acel moment l-a recunoscu. Ioan a rămas înmărmurit și cuprins de întrebări parcă nu mai știa ce ar trebui să facă. Cel mult așteptat dorește să fie botezat cu apă de în fața tuturor? Cum este posibil un lucru ca acesta?

2. „Răspunzând, Isus i-a zis: Lasă acum, căci așa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea”
Ioan și-a exprimat nedumerirea și nu voia să-l boteze pe unul mai mare decât el. Pe moment, gândea că acest lucru nu trebuie se întâmple: Botezul pocăinței nu era potrivit pentru Isus, deoarece el este fără păcat. Cum ar putea să fie botezat chiar acela care va boteza cu Duhul Sfânt?

Începu un dialog între Ioan și Isus. Unul își cunoștea limitele și își exprima dorința de a fi botezat de Isus; celălalt știa că este mai mare și recunoștea noul stil de viață care începea să apară în acel moment pe țărmurile Iordanului. În mod explicit, Isus îi cere lui Ioan să nu împiedice apropierea sa de oameni prin primirea Botezului, apoi face pasul înainte, știind că tot ce împlinește face parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Isus se află de partea oamenilor și este gata de a îmbrățișa idealurile propuse de Ioan: „căci așa se cuvine”, atât pentru Ioan, adică pentru botezător, cât și pentru Isus, cel mult așteptat de toți. Isus vrea să fie solidar cu frații săi în umanitate.

Evanghelia nu menționează nimic despre ce și-au spus cei doi protagoniști, ci notează pe scurt că Isus l-a lăsat pe Ioan ca să-l boteze. În apele Iordanului, se împlinea astfel decizia lui Isus, aceea de a fi în mijlocul celor păcătoși și de a împărtăși cu ei aceleași așteptări și aceleași speranțe.

3. „Un glas din ceruri spunea: «Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!»”
Evanghelistul Matei relatează pe scurt ce s-a întâmplat la Botezul lui Isus în Iordan. Folosind imagini biblice, el arată cine este Isus și care este misiunea acestuia. În momentul în care Isus a ieșit din apă, „s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui”. Se împlinea manifestarea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, o teofanie. În acel loc și în acel moment, toți se găseau aproape de Dumnezeu și „un glas din cer”, glasul Tatălui, a confirmat identitatea lui Isus, spunând: „Acesta este Fiul meu cel iubit”. Glasul divin confirma că Isus este unicul și că nu există un altul.

Începând cu Botezul și cu teofania de la Iordan, Isus și-a început activitatea publică și a deschis calea unui dialog între cer și pământ. Iar în acest dialog, el, Slujitorul Domnului și Fiul cel iubit, le-a descoperit tuturor cine este el, cine este Tatăl ceresc și care este vocația omului. De atunci, Isus nu încetează de a fi prezent în mijlocul oamenilor și de a le deschide oamenilor calea spre Dumnezeu. De atunci, Dumnezeu nu mai este nici departe, nici ascuns, deoarece există o poartă de comunicare între divinitate și omenire.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule,
al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaștem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său”.

Gândurile mele
În apele Iordanului, se împlinea decizia lui Isus de a fi în mijlocul celor păcătoși și de a împărtăși cu ei aceleași așteptări și aceleași speranțe.
Isus a voit să primească botezul cu apă pentru a împărtăși pe deplin așteptările și speranțele oamenilor. 

Trimiteți un comentariu