vineri, 20 ianuarie 2017

Veniți după mine - Duminica a III-a din Timpu de peste An (Anul A)

PRIMII DISCIPOLI
„Veniți după mine”
Is 8,23b-9,3; Ps 39; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Isus nu se întoarce la Nazaret,
ci se retrage dincolo de Iordan,
la Cafarnaum,
unde își stabilește reședința.
Este o localitate de graniță.
Aici el își alege primii ucenici
și își începe activitatea publică
învățând în sinagogi,
predicând evanghelia
și vindecând orice boală și orice suferință.

Contextul: Isus la Cafarnaum
După Botezul primit la Iordan, Isus a rămas patruzeci de zile în deșert. La sfârșitul acestui timp de post și de rugăciune, a auzit de arestarea lui Ioan Botezătorul și a înțeles că au sosit vremuri de persecuție. Din Iudeea, Isus s-a retras în Galileea și, părăsind Nazaretul, s-a stabilit la Cafarnaum, dincolo de Iordan. În acest ținut, numit Galileea păgânilor, Isus îi alege pe primii patru discipoli și își începe activitatea publică. Se încheiase activitatea lui Ioan și sosise timpul lui Isus.
Isus este Învățătorul. El se stabilește la Cafarnaum și îi alege pe primii săi patru discipoli.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență inaugurarea activității lui Isus.
  • În prima lectură, Isaia profețește despre pământul lui Zabulon și despre pământul lui Neftali: „Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină”.
  • În a doua lectură, Paul vorbește despre vestirea evangheliei: „Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, şi nu cu înțelepciunea cuvântului, ca nu cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos”.
  • În evanghelie, Matei prezintă începutul activității publice a lui Isus și alegerea primilor ucenici, cărora le-a spus: „Veniți după mine şi vă voi face pescari de oameni!”

Perspectiva: „părăsind Nazaretul”, „veniți după mine”, “propovăduind evanghelia”

1. „Părăsind Nazaretul, a venit să locuiască la Cafarnaum”
Evanghelistul Matei spune că Ioan a fost predat lui Irod Antipa și că apoi a fost închis. Ioan nu se mai găsea în mijlocul oamenilor. Pregătise calea „celui care vine” și astfel își împlinise misiunea. Din acel moment, vocea sa nu se va mai auzi, nici pe malurile Iordanului, nici în deșert, ci va deveni o mărturie a tot ce predicase.

Între timp, Isus se află în deșert, unde a stat patruzeci de zile în liniște, în post și rugăciune, pregătindu-se pentru începutul activității sale. Din deșertul Ideii, Isus s-a retras apoi în Galileea. Era foarte prudent. S-a îndepărtat de Irod Antipa, pentru ca să nu aibă aceeași soartă cu cea a lui Ioan şi, părăsind Nazaretul, amers pe malul nordic al Mării Galileei, la Cafarnaum, iar acolo și-a stabilit reședința.

Cafarnaum, loc drag lui Matei, devenise patria lui Isus. Orașul se găsea într-un ținut fertil, de câmpie, de-a lungul unui drum important pentru comerț și pentru legăturile cu Iudeea și cu templul din Ierusalim. Cafarnaum se găsea în „Galileea păgânilor”, un teritoriu de graniță. Cu o faimă destul de rea, atât pe plan politic, din cauza diferitelor mișcări protestatare, cum ar fi cea a zeloților, cât și pe plan religios, era un teritoriu locuit de mulți păgâni de diferite naționalități. Chiar aici, departe de Ierusalim, Isus a început să predice spunând: „Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor”.

2. „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”
Isus umbla deseori de-a lungul Mării Galileii. Spre deosebire de practicile învățătorilor din vremea sa, voia să-și caute și să-și aleagă el însuși discipolii. Într-o zi, a văzut doi frați, pe Simon și Andrei, care pescuiau și le-a spus: „Veniți după mine şi vă voi face pescari de oameni”. Cei doi frați nu-l cunoșteau încă pe cel care le vorbea, însă cuvintele și persoana lui i-a cucerește și i-a fascinat din prima clipă. Răspunzând afirmativ și fără nicio ezitare, Simon și Andrei au abandonat imediat năvoadele, bărcile și munca ce le asigura cele necesare pentru trai.

Plecând mai departe, Isus a văzut alți doi frați, pe Iacob și pe Ioan. Și aceștia erau tot pescari; ei se aflau în acel moment în barcă și își reparau năvoadele împreună cu tatăl lor, Zebedeu. Și în cazul lor, Isus le-a vorbit, i-a chemat, iar ei au lăsat îndată barca, părăsindu-l chiar și pe tatăl lor, și l-au urmat pe Isus.

3. „Isus străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăției şi vindecând orice boală şi orice suferință în popor”
Pentru primii patru discipoli începea un timp de ucenicie. Ei parcurg toată Galileea împreună cu Învățătorul lor și au văzut modul lui de a învăța în sinagogi, de a predica evanghelia și de a-i vindeca pe cei bolnavi. Evanghelistul Matei ține să menționeze că, chiar de la începutul activității sale publice, Isus se încadrat și a respectat tradiția poporului lui Israel, predicând inaugurarea împărăției cerurilor între oameni.

Isus s-a descoperit înaintea oamenilor ca fiind lumina mult așteptată. El avea cuvinte pline de har și făcea multe fapte minunate, aducând bucurie, atât în viața fiilor lui Israel, cât și cea a străini. El nu avea preferințe și nici privilegiați. A venit pentru ca să aducă împărăția cerurilor tuturor și să deschidă un orizont de viață mai bună, chiar din timpul său. În acea deschidere cu totul nouă, se găseau aproape de Isus primii patru discipoli, iar în curând se vor adăuga mulți alții, care vor deveni apoi colaboratori și apostoli.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic şi veșnic,
călăuzește viața noastră după voința ta,
pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim
a fi tot mai bogați în fapte bune”.

Gândurile mele
Ioan Botezătorul a fost predat lui Irod Antipa. Vocea sa nu se va mai auzi nici pe malurile Iordanului, nici în deșert, ci va deveni o mărturie a tot ceea ce a predicat.
Isus și-a căutat discipolii acolo unde oamenii munceau și își trăiau viața de zi cu zi.


Trimiteți un comentariu