miercuri, 1 februarie 2017

Un stil de viață - Duminica a IV-a din Timpul de peste An (Anul A)

CELE OPT FERICIRI
Un stil de viață
Sof 2,3; 3, 12-13; Ps 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12aLa începutul activității sale publice,
Isus prezintă discipolilor
și celor săraci și nevoiași
calea celor opt fericiri.
Este o cale plină de provocări,
cu un stil de viață,
care arată cine poate să fie fericit
și care sunt porțile de intrare
în împărăția cerurilor.
Sărăcia nu va mai fi considerată un blestem,
ci o binecuvântare.

Contextul: predica de pe munte
Isus și-a început predica anunțând că împărăția lui Dumnezeu se găsește în mijlocul oamenilor. Împreună cu el se aflau deja patru discipoli, iar mulțimi numeroase de peste tot, din Galileea, din Decapole, din Iudeea și de dincolo de Iordan veneau să-i asculte învățăturile. Privind mulțimile venind spre el, Isus a urcat pe munte și a început primul său discurs, formulând cele opt fericiri şi spunând că primii fericiți sunt cei săraci și umili. Notează evanghelistul că Isus vorbea mulțimilor asemenea unui nou profet. De fapt, în evanghelia după Matei, aspectul mesianic va avea un loc foarte bine definit și se va regăsi în toate cele patru mari discursuri despre misiunea ucenicilor, parabolele împărăției lui Dumnezeu, modul de viață al noii comunități și venirea Fiului Omului.
Isus este Învățătorul. El urcă pe munte și predică un nou stil de viață.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema săracilor și a celor umili.
  • În prima lectură, Sofonia profețește: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor umil și sărac, care își va căuta refugiul în numele Domnului”.
  • În a doua lectură, Paul spune că primii chemați sunt chiar cei săraci și neputincioși: „Fraților, cugetați la chemarea voastră: nu mulți sunt înțelepți după trup, nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales. (...) Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii și disprețuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poate mândri înaintea lui Dumnezeu”.
  • În evanghelie, Matei prezintă începutul predicii de pe munte al lui Isus, prezintă învățătura celor opt fericiri și subliniază: „Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea”.
Perspectiva: „s-au apropiat de el”, „fericiți cei săraci”, „bucurați-vă”

1. „Văzând mulțimile, Isus s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi”
Isus și-a început activitatea publică în Galileea, dincolo de Iordan, în zona cetății Cafarnaum. La început, erau puțini cei care îl urmau îndeaproape și avea numai patru discipoli, pe care îi alesese personal, și anume: Petru, Andrei, Iacob și Ioan. Deși era nou în acele părți și nu era cunoscut, învățăturile sale s-au răspândit cu iuțeală și mulți oameni au început să-l caută; faima sa a făcut ca mulți să-i aduc la el pe cei care sufereau de boli și chinuri, pe cei posedați, lunatici și paralizați.

A apărut un nou profet, spuneau oamenii despre Isus. Se află la Cafarnaum un om venit de la Dumnezeu, un profet care duce o viață simplă, în mijlocul oamenilor, care stă cu cei săraci și care are grijă de cei bolnavi. Prin cuvinte pline de har, acest om are puterea de a reda oricui bucuria de a trăi. Oare să fie el Mesia cel așteptat, despre care vorbesc profețiile? Isus are puterea de a-i vindeca pe toți. Nimeni nu a făcut minuni asemenea lui. Cine să fie oare acest Isus? Curiozitatea și nedumerirea, dar și nevoile și sărăcia îi apropia pe oameni de Isus. Și toți cei care au auzit vorbindu-se despre el, îl căutau.

2. „Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor”
Privind la mulțimile din jurul său, Isus i-a declarat fericiți pe cei blânzi și pe cei persecutați, pe cei care plâng și pe cei însetați de dreptate, pe cei milostivi care îl au pe Dumnezeu de partea lor și pe cei cu inima curată care îl caută numai pe Dumnezeu, pe făcătorii de pace între frați și pe toți cei insultați și defăimați pentru cauza și numele său.

Isus le spunea tuturor că împărăția cerurilor este a celor săraci. Împărăția cerurilor este în mijlocul lor și este a lor. Cei simpli și săraci, trăind din providență, recunosc faptul că Dumnezeu este izvorul oricărui dar. Ei sunt destinatarii fericirii împărăției cerurilor și cei care au tăria interioară de a moșteni pământul, de a-l recunoaște în Isus pe Mesia, de a învinge teama și de a trăi ca frați. Cel sărac în duh este pregătit și dispus să recunoască milostivirea lui Dumnezeu.

3. „Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri”
Ucenicii și mulțimile care îl ascultau pe Isus au înțeles că el practic răsturna rânduielile de până atunci și că făcea acest lucru fără să creeze neînțelegeri. În învățătura sa nouă, plină de bucurie și de speranță, sărăcia nu mai era văzută ca un semn al blestemului, ci ca un semn de binecuvântare. Împreună cu el, Cristosul Domnului, cei săraci erau primii care se bucurau și care tresăltau de veselie, deoarece recunoșteau deja mâna lui Dumnezeu în viața lor.

De fapt, cele opt fericiri destăinuie oricărui om aflat în căutarea adevărului cine poate să fie fericit și care sunt porțile de intrare în împărăția cerurilor; fericirile indică o cale plină de provocări și propun un nou stil de viață, care necesită hotărâre, convertire și sacrificiu, un stil nou de viață pe măsura omului, caracterizat de frățietate.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Doamne Dumnezeul nostru,
dă-ne, te rugăm, harul,
să te adorăm cu suflet neîmpărțit
şi să-i iubim pe toți oamenii cu iubirea ta”.

Gândurile mele
Sărăcia nu mai este un semn al blestemului, ci este un semn de binecuvântare. Împreună cu Isus din Nazaret, Cristosul Domnului, cei săraci sunt primii care se bucură și care tresaltă de veselie, deoarece recunosc deja mâna lui Dumnezeu în viața lor.
Cele opt fericiri arată oricărui om aflat în căutarea adevărului cine poate să fie fericit și care sunt porțile de intrare în împărăția cerurilor. Indică o cale plină de provocări, prezintă un nou stil de viață și sunt o Veste Bună pentru un timp nou de frățietate.

Trimiteți un comentariu