vineri, 17 martie 2017

Om drept - Sfântul Iosif (20 Martie 2017)

SOȚUL SFINTEI FECIOARE MARIA
„Om drept”
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24

Istoria poporului lui Israel,
rezumată în genealogia
din evanghelia după Matei,
ajunge la plinătatea ei
odată cu sosirea timpului mesianic.
Om drept,
Iosif este ultima verigă din această istorie.
Ajutat de îngerul Domnului,
el înțelege profeția despre Emanuel,
își recunoaște apartenența la casa lui David
și întrezărește misterul
pe care Dumnezeu îl are pentru el.
De acum înainte,
istoria va avea o cale cu totul nouă.
Contextul: nașterea lui Isus
Evanghelistul Matei a așezat la începutul evangheliei sale o introducere despre arborele genealogic al lui Isus. El și-a propus astfel să arate faptul că Isus împlinește toate profețiile și toate așteptările lui Israel și ale oricărei persoane. Printre înaintașii lui Isus se găsesc patriarhul Abraham și regele David, dar și Booz, moabita Rut, păcătoasa Tamar și dreptul Iosia. Genealogia cuprinde o serie lungă de persoane din diferite nivele sociale, o listă variată care nu exclude oarecum pe nimeni. După genealogie, evanghelia continuă cu relatarea în care Dumnezeu alege pe Maria și pe Iosif pentru a asigura o familie lui Isus, pe care Maria îl zămislise prin puterea Duhului Sfânt. Se împlinea astfel profeția despre „Emanuel”, care înseamnă „Dumnezeu cu noi”.
Isus este Cristos. El face parte din poporul lui Israel.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență planul de mântuire al lui Dumnezeu.
  • Prima lectură menționează profeția pe care Natan o prezintă lui David în numele lui Dumnezeu: „Voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieșit din tine, și-i voi întări domnia. El va zidi o casă numelui meu şi voi întări scaunul lui de domnie pentru vecie. Eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu”.
  • În a doua lectură, Paul prezintă exemplul de credință al lui Abraham și promisiunea făcută lui de Dumnezeu, faptul de a primi lumea ca moștenire: „Sperând împotriva oricărei speranțe, el a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese: Așa va fi descendența ta”.
  • Evanghelia după Matei menționează mai întâi că Maria, logodnica lui Iosif, este însărcinată prin puterea Duhului Sfânt, iar apoi relatează mesajul pe care îngerul îl transmite lui Iosif în vis: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naște un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale”.

Perspectiva: „Iosif”, „fiul lui David”, „cum i-a poruncit îngerul Domnului”

1. „Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numește Cristos”
Evanghelia după Matei a sintetizat istoria tuturor generațiilor lui Israel în trei serii de câte paisprezece de generații fiecare. Este o istorie bogată în care poporul născut din credința patriarhului Abraham a crescut până la regele David, a cunoscut o descreștere până la deportarea în Babilon și și-a regăsit punctul culminant în împlinirea timpului mesianic. Genealogia descrie calea lungă a unui popor credincios și fidel, dar și necredincios și infidel, a unui popor însoțit și susținut întotdeauna de iubirea și de fidelitatea lui Dumnezeu.

În istoria poporului lui Israel se găsește și istoria lui Iosif, soțul Mariei. Iosif, ultima verigă a arborelui său genealogic, nu a dat naștere lui Isus, cel numit Cristos, ci a fost chemat să primească darul pe care Dumnezeu - izvorul vieții - l-a oferit omenirii prin Maria. Subliniază evanghelia că Iosif se găsea în planul lui Dumnezeu și că va avea o misiune unică.

Iosif era om drept. El se afla în fața misterului lui Dumnezeu, a celui mai mare mister, venirea lui Mesia. Ce putea să facă? Știa că pruncul nu era al său și de aceea se gândea să se retragă în liniște. Din respect, ar fi voit să o lase pe Maria în ascuns, să se sustragă misterului divin și să-și continue liniștit viața de mai înainte.

2. „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta”
Când Iosif socotea cum să se îndepărteze de misterul divin, Dumnezeu i se adresează în vis printr-un înger. În somn, un loc și un timp pe care nu-l mai putea controla, Iosif înțelege așteptările înaintașilor săi și vede că el este moștenitorul promisiunilor făcute de Dumnezeu. În vis, el înțelege care este planul lui Dumnezeu.

Cuvintele îngerului Gabriel înflăcărează în inima lui Iosif credința în Dumnezeu, îi îndepărtează teama și îi întăresc disponibilitatea pentru a primi marele mister care se împlinea în sânul Mariei, soția sa. Îngerul i-a destăinuit că Maria va naște un fiu, că ea va împlini profeția despre Emanuel, și că el îi va pune pruncului numele „Isus”, „Dumnezeu mântuiește”.

3. „Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului”
Încercând să revadă cuvintele profeției, Iosif a întrezărit planul lui Dumnezeu și a făcut tot ce i-a poruncit îngerul Domnului. Știa acum că pruncul din sânul Mariei venea de la Dumnezeu și că, luând-o la el pe mamă, îl va primi în casa sa și pe Cristos, Mesia cel așteptat. Trezindu-se din somn, Iosif a acceptat marele mister pe care Dumnezeu îl avea pentru el și pentru omenire.

Evanghelia mărturisește că istoria poporului lui Israel - care este și istoria lui Iosif și a Mariei - este un imn dedicat vieții, o laudă continuă care a ajuns la timpul mesianic și care s-a împlinit în zorii unei noi epoci. Împlinirea prevestită încă de la început, promisă de Dumnezeu lui Abraham, seminției lui David și așteptată din generație în generație, a ajuns la punctul său culminant în persoana lui Isus din Nazaret, în casa lui Iosif și a Mariei. Calea a fost lungă, însă a ajuns la împlinire. Nouă generație va avea o cale cu totul nouă, și va invoca numele lui Dumnezeu pretutindeni.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeul atotputernic, care ai binevoit să încredințezi
ocrotirii fidele a sfântului Iosif începutul misterelor mântuirii,
dă-i Bisericii tale harul, ca prin mijlocirea lui,
să le păstreze cu credință
și să lucreze cu râvnă pentru împlinirea lor”.

Gândurile mele
Iosif, om drept, s-a aflat în fața misterului lui Dumnezeu, a celui mai mare mister: venirea lui Mesia.
Evanghelia mărturisește că istoria poporului lui Israel - care este și istoria lui Iosif și a Mariei - este un imn dedicat vieții, o laudă continuă care a ajuns la timpul mesianic și care s-a împlinit în zorii unei noi epoci.
Trimiteți un comentariu