vineri, 30 martie 2018

Bucurați-vă! - Vigilia Pascală

ÎNVIEREA LUI ISUS
„Bucurați-vă!”
Șapte lecturi din VT; Rom 6,3-11; Ps 117; Mt 28,1-10

Aceasta este noaptea sfântă
în care, din mormântul lui Isus,
izvorăște viața pentru totdeauna.
Îngerul Domnului coboară din cer,
deschide mormântul și le dă femeilor
marea veste pascală:
Isus cel răstignit a înviat!
De atunci, fiecare mormânt devine
și amintire a unei vieți trăite,
o memorie vie,
și trecere spre viața veșnică,
o speranță care nu apune.

Contextul: vestirea învierii lui Isus
Relatarea patimii și morții pe cruce s-a încheiat cu îmbălsămarea trupului lui Isus de către Iosif, un om bogat din Arimateea, și cu înmormântarea la care au participat și Maria Magdalena și o altă Marie. Plini de teamă, arhiereii i-au cerut lui Pilat să pună pază la mormânt și să sigileze piatra de la intrare. Evanghelia continuă apoi cu vizita celor două femei la mormânt în ziua de după sâmbătă. În primă zi a săptămânii, în zori, femeile au găsit mormântul deschis și gol. În acel moment le-a apărut un înger și le-a transmis acest mesaj: Isus cel răstignit, pe care îl caută, nu se mai află în mormânt; el a înviat după cum a zis; discipolii îl vor vedea în Galileea. Și în timp ce femeile au plecat în grabă de la mormânt pentru a duce vestea discipolilor, Isus înviat le-a ieșit în întâmpinare și le-a spus: „Bucurați-vă!” Ele s-au apropiat imediat de Domnul, i s-au închinat și apoi au alergat să dea de știre discipolilor că este viu și că l-au văzut.
Isus este Domnul. El a înviat din morți și a apărut Mariei Magdalena și unei alte Maria.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență marile evenimente din istoria mântuirii, evenimente care culminează cu învierea lui Isus Cristos din morți.
  • Cele șapte lecturi din Vechiul Testament povestesc faptele minunate pe care Domnul le-a făcut pentru poporul său.
  • În epistola din Noul Testament, Paul amintește creștinilor din Roma că au fost botezați în moartea lui Cristos: „Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom și trăi împreună cu el, știind că Cristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui”.
  • În evanghelie, Matei povestește vizita celor două femei la mormânt, prezintă anunțul învierii lui Isus și subliniază cuvintele spuse de Isus celor două femei și gestul de adorație al acestora: „Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: Nu vă temeți! Mergeți şi dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea”.

Perspectiva: „să vadă mormântul”, „a înviat”, „bucurați-vă!”

1. „În zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul”
Maria Magdalena și cealaltă Marie l-au văzut pe Isus pe cruce și au fost prezente atunci când au așezat trupul lui Isus în mormânt. În acea zi de sâmbătă, ele rămăseseră în oraș pentru sărbătoarea Paștelui, iar în zorii zilei următoare, atrase cu totul de cel pe care îl iubeau, s-au dus la mormânt pentru ca „să vadă” (din grecescul „theoreô”, „a observa”) trupul Învățătorului lor și pentru a-i aduce omagiul cuvenit.

Evanghelistul Matei descrie pe scurt teofania - manifestarea acțiunii lui Dumnezeu - de la mormântul în care fusese pus trupul lui Isus. Matei nu-l descrie pe Isus înviat, ci oferă un cadru care să ajute la înțelegerea momentului învierii. Evanghelistul spune că, în acea noapte sfântă, a venit un cutremur mare și un înger al Domnului - cu înfățișare ca de fulger și cu haine albe ca zăpada - a coborât din cer, a rostogolit piatra de la intrarea în mormânt și s-a așezat pe piatră. Cele înfăptuite de înger arătau că moartea a fost învinsă. Dumnezeu Cel Sfânt și Preaînalt a intervenit în favoarea lui Isus răstignit: a deschis mormântul și Isus a înviat. Paznicii puși la mormânt au fost primii care s-au cutremurat de frică în fața victoriei lui Dumnezeu asupra morții și au rămas ca morți, total neputincioși și incapabili de a face de pază.

2. „Voi nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis”
Îngerul Domnului nu a spus nici un cuvânt paznicilor, ci s-a adresat direct femeilor care căutau trupul celui răstignit, zicându-le să nu se teamă. De fapt, femeile veniseră la mormânt pentru a-l plânge pe Isus, pe acela pe care l-au ascultat și pe care l-au văzut răstignit pe cruce și depus în mormânt. Ar fi trebuit să găsească trupul lui Isus în mormânt, dar îngerul Domnului le-a cerut să vadă locul în care a fost depus trupul lui Isus, iar apoi le-a spus: „Isus cel răstignit nu se află în mormânt. A înviat după cum a zis”.

Femeile au intrat în mormânt și au văzut că trupul lui Isus nu se afla în locul în care a fost depus. Imediat, cuprinse de bucurie, ele au ieșit din mormânt și au alergat să ducă discipolilor vestea pe care îngerul le-a încredințat-o: „Isus a înviat din morți și, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea”.

3. „Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat”
Cu frică și cu bucurie mare, femeile au plecat în grabă de la mormânt, însă Isus înviat le-a venit în întâmpinare, spunându-le: „Pace vouă!” „Bucurați-vă!” Evanghelia subliniază faptul că femeile au fost invitate să participe la bucuria Domnului Isus. Învăluite de o nespusă bucurie, ele s-au apropiat de Isus și i-au cuprins picioarele: sărutându-i picioarele, i s-au închinat, primind totodată vestea solemnă pe care trebuiau să o transmită tuturor discipolilor.

Isus a înviat! Aceasta este vestea din noaptea sfântă a Paștelui. Maria Magdalena și cealaltă Marie le-au transmis discipolilor și tuturor celor care cred în Isus să se bucure și să nu se lase cuprinse de frică. Isus cel răstignit a învins întunericul morții și al păcatului și a înviat. În această noapte sfântă, a izvorât din mormânt viața cea nouă, o dată pentru totdeauna.

Pentru ca viața să fie trăită
„Dumnezeule, care dai strălucire acestei nopți preasfinte
prin slava învierii Domnului,
întărește în Biserica ta duhul înfierii, pentru ca noi,
fiii tăi, reînnoiți cu trupul şi cu sufletul,
să-ți slujim în curăția inimii”.

Gândurile mele
În noaptea sfântă a Paștelui, a izvorât din mormântul lui Isus viața cea nouă o dată pentru totdeauna. De atunci, fiecare mormânt este și amintirea unei vieți trăite, devenite memorie, și trecere spre viața veșnică, o speranță care nu apune.
Mormântul gol era semnul că profețiile despre Isus s-au împlinit.
Trimiteți un comentariu