miercuri, 24 mai 2017

Cu voi în toate zilele - Înălțarea Domnului (Anul A)

ULTIMELE CUVINTE
„Cu voi în toate zilele”
Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Cei unsprezece discipoli
au mers în Galileea,
loc de răscruce al păgânilor,
dar și loc privilegiat
pentru vestirea evangheliei.
Pe muntele indicat lor,
l-au întâlnit pe Isus înviat
și au primit de a el misiunea
de a face ucenici din toate neamurile.


Contextul: trimiterea discipolilor în misiune
Evanghelia după Matei a consemnat ultimele cuvinte rostite de Isus, cuvinte prin care și-a exprimă dorința ca misiunea sa în mijlocul oamenilor să fie continuată de discipoli. Urmând îndemnul primit de la Domnul, discipolii au mers în Galileea, unde, pe un munte înalt, l-au văzut pe cel Înviat și i s-au închinat, chiar dacă îndoiala mai persista încă în mintea unora dintre ei. Pe munte, Învățătorul Isus le-a încredințat apoi misiunea de a face ucenici din toate națiunile, prin administrarea Botezului și prin vestirea evangheliei. Chiar în ultimul verset, Matei mărturisește că Isus le-a promis discipolilor prezența sa în mijlocul lor, până la sfârșitul lumii.
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El dă discipolilor misiunea de a face ucenici din toate neamurile.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema înălțării lui Isus la dreapta Tatălui ceresc și a prezenței continue a lui Isus în mijlocul discipolilor.
În prima lectură, Luca face un rezumat a tot ce a făcut și a învățat Isus, menționează momentul în care Isus îl promite discipolilor pe Duhul Sfânt, iar apoi relatează înălțarea lui Isus la Tatăl: „Și spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor”.
În a doua lectură, Paul invocă Duhul înțelepciunii și al descoperirii asupra efesenilor, pentru ca ei să cunoască atât speranța chemării lor, cât și imensa măreție a puterii Tatălui, „pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morți și așezându-l la dreapta sa în ceruri”.
În evanghelie, Matei spune mai întâi că Domnul Isus le-a încredințat discipolilor misiunea de a face ucenici dintre toate neamurile, iar apoi prezintă ultimele cuvinte ale lui Isus: „Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii!”

Perspectiva: „au mers în Galileea”, „Isus le-a vorbit”, „cu voi în toate zilele”

1. „Cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus”
Cei unsprezece discipoli au ascultat de porunca lui Isus și, părăsind Ierusalimul, au mers în Galileea. Acolo unde a început totul și unde a răsunat pentru prima dată glasul lui Isus, acolo unde au auzit chemarea pentru prima dată și unde atâta lume de diferite naționalități a văzut reaprinsă marea lor dorință de Dumnezeu, acolo s-au dus să se întâlnească cu Domnul. Galileea – loc de răscruce al păgânilor, dar și loc în care răsunase mesajul plin de speranță al evangheliei – devenise acum locul în care discipolii îl căutau pe Cel Înviat.

Pe muntele hotărât chiar de Isus, discipolii l-au întâlnit pe Domnul: l-au văzut, l-au ascultat și l-au recunoscut. Plini de bucurie, unii dintre ei i s-au închinat: au crezut în el și l-au adorat. Alții, însă, cuprinși de teamă, încă se mai îndoiau: le era greu să creadă că se găseau chiar în față Învățătorului lor. Mai șovăielnici, oameni cu puțină credință, aveau multe întrebări atât cu privire la sensul existenței lor și al moștenirii promisiunilor lui Dumnezeu, cât și cu privire la identitatea grupului lor și a noii comunități de credință. Cum va fi oare viața lor de acum înainte? Cine îi va însufleți în urmarea idealului încredințat?

2. „Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate națiunile... ”
Domnul Isus s-a apropiat de discipoli și a început să le vorbească. De data aceasta, însă, el nu le-a mai transmis învățături, așa cum făcuse timp de trei ani, ci le-a vorbit mai întâi despre autoritatea sa, iar apoi le-a încredințat o misiune cu totul specială. Spunându-le discipolilor că a primit toată puterea în cer și pe pământ, Isus le-a destăinuit că, fiind Domnul istoriei și Fiul lui Dumnezeu, împlinește planul divin de iubire cu privire la omenire: el este Judecătorul celor vii și al celor morți, iar această autoritate a primit-o de la Tatăl ceresc.

Învestit cu toată puterea în cer și pe pământ, Isus le-a transmis discipolilor ultima sa dorință. De fapt – cuprinzând cuvinte sacre ce exprimau voința Tatălui ceresc, voință pe care însuși Isus a împlinit-o și pe care a destăinuit-o de-a lungul întregii sale vieți– ultima dorință a lui Isus ar putea fi înțeleasă ca un adevărat testament. În acea ultimă întâlnire cu discipolii săi, Isus le-a arătat care este misiunea lor pentru totdeauna: misiunea de a transmite tuturor oamenilor darul inestimabil de a fi ucenici ai unicului Învățător, prin primirea Botezului în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și prin vestirea evangheliei.

3. „Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii!”
Ultimele cuvinte consemnate de evanghelia după Matei confirmă prezența continuă a lui Isus în mijlocul discipolilor săi. Este vorba despre însoțirea constantă a discipolilor în misiunea de vestire a evangheliei. Prin prezența sa tainică și spirituală, Isus „Emanuel”, „Dumnezeu cu noi”, hrănește credința, întărește iubirea și susține speranța fiecărui ucenic până la sfârșitul lumii.

Domnul Isus i-a asigurat pe discipoli că va fi alături de ei fie în clipele întunecate al vieții, fie în momentele de dificultate, de tristețe și de rătăcire. El se înalță la dreapta Tatălui ceresc, dar în același timp, rămâne cu ai săi în mod sacramental. Astfel, prin trăirea zilnică şi cu entuziasm a credinței, fiecare discipol va avea bucuria să-l aibă aproape, întotdeauna, pe unicul Domn și Învățător.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic,
fă-ne să tresăltăm de bucurie sfântă
şi să ne desfătăm în aducere de mulțumire,
pentru că înălțarea lui Cristos, Fiul tău,
înseamnă şi ridicarea noastră;
întărește-ne în speranța că şi noi, trupul său mistic,
vom ajunge, precum suntem chemați,
la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră”.

Gândurile mele
Ultimele cuvinte consemnate de evanghelia după Matei confirmă prezența continuă a lui Isus în mijlocul discipolilor săi, o prezență constantă, tainică și spirituală.
Isus, „Emanuel”, „Dumnezeu cu noi”, le-a promis discipolilor că va fi în mijlocul lor până la sfârșitul lumii.

Trimiteți un comentariu