joi, 18 mai 2017

Voi veni la voi - Duminica a VI-a din Timpul Pascal (Anul A)

TESTAMENTUL LUI ISUS
„Voi veni la voi”
Fap 8,5-8.14-17; Ps 65; 1 Pt 3,15-18; In 14,15-21

Ce se va întâmpla mâine
cu Învățătorul lor,
cu grupul lor de discipoli,
cu toți cei care, urmând învățătura lui Isus,
își vor pune speranța în el?
Isus răspunde
la marea preocupare a discipolilor
și le promite un alt Mângâietor:
cei care cred în el
nu vor rămâne niciodată singuri,
nici abandonați.
Contextul: discursul de rămas bun
În acea memorabilă seară de joi, Isus le-a ținut discipolilor un discurs de rămas bun, presărat cu multe învățături. După ce li s-a prezentat discipolilor, afirmând că el este calea, adevărul și viața, a început să le destăinuie puțin câte puțin din marele mister pe care îl vor trăi în următoarele zile, mister pe care îl vor vesti apoi tuturor oamenilor. Promițându-li-l pe Duhul Sfânt, Isus i-a asigurat de întoarcerea sa și le-a promis că nu-i va lăsa orfani: împreună cu Tatăl ceresc, el însuși va fi prezent în mijlocul tuturor acelora care vor crede în el și care vor ține poruncile sale.
Isus este Cristosul. El îl promite discipolilor pe Duhul Sfânt și îi asigură de prezența sa continuă.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema darului Duhului Sfânt și a prezenței lui Cristos.
Prima lectură prezintă activitatea misionară a lui Filip și relatează despre Petru și Paul, care îl invocă pe Duhul Sfânt asupra locuitorilor din Samaria: „Au coborât acolo și s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. (...) Atunci şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt”.
În a doua lectură, Petru îi îndeamnă pe primii creștini să fie gata oricând să dea mărturie despre sensul credinței lor în Isus, „dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu duhul”: „Preaiubiților, sfințiți-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră”.
În evanghelie, Isus vorbește discipolilor despre un alt Mângâietor, pe care Tatăl ceresc li-l va trimite, le promite prezența sa spirituală, iar apoi spune: „Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi revela lui”.

Perspectiva: „un alt Mângâietor”, „voi veni la voi”, „mă voi arăta”

1. „Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna”
Așezat la aceeași masă împreună cu Isus și cu ceilalți discipoli, Ioan a auzit întrebările lui Toma și ale lui Filip, și a văzut îngrijorarea prietenilor săi. Încetul cu încetul, teama despărțirii de Isus își făcea loc în mijlocul lor, iar discursul de rămas bun al lui Isus le confirma faptul că se apropie momente foarte importante. Care să fi fost semnificația cuvintelor tainice ale Învățătorului lor? De ce le încredința testamentul său în acea seară? Ce se va întâmpla mâine cu Învățătorul lor, cu grupul lor de discipoli, cu toți aceia care l-au urmat îndeaproape încă din Galileea și care și-au pun speranța în el?

În fața zilelor prea gri ce se apropiau, evanghelia după Ioan subliniază faptul că Isus le-a promis discipolilor prezența unui alt Mângâietor. Primul Mângâietor era chiar el, Învățătorul, cel care i-a instruit în acei ani și care le-a promis că va fi mereu împreună cu ei. De a doua zi, însă, știa că nu va mai fi fizic în mijlocul lor. Și văzând că acest fapt îi întrista, Isus i-a asigurat pe discipoli că el însuși îl va ruga pe Tatăl ceresc și Tatăl îl va trimite pe Duhul Sfânt ca să fie cu ei pentru totdeauna. Duhul adevărului îi va întări pe discipoli în diferitele prigoane pe care lumea le va dezlănțui împotriva: Duhul Sfânt le va călăuzi pașii pretutindeni.

2. „Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi”
Isus le dezvăluise discipolilor că, peste puțin timp, lumea nu îl va mai vedea. Cunoscând planul de mântuire și văzând apropierea împlinirii misterului său pascal - mister care va deschide o perspectivă nouă în istorie – el le-a spus discipolilor că ei participă deja la misterul său și că nu îi va abandona. După ce își va fi oferit viața pe cruce, el va învia și se va întoarce la ei: va fi prezent în mijlocul lor prin darul Duhului Sfânt, în împărtășirea iubirii și în împărtășirea păcii.

Evanghelia mărturisește că toți aceia care au primit vestea cea bună, vor primi harul de a-l vedea pe Isus. Prin credință și cu ajutorul Duhului Sfânt, ei vor putea să-l întâlnească și să fie părtași la viața lui Isus. Această comuniune va fi posibilă doar peste puțin timp și numai cu ajutorul marelui dar pascal care le va lumina mintea pentru ca să înțeleagă misterul lui Isus. Iar marele dar pascal nu este altul decât marele dar al Duhului adevărului, Duh care le va destăinui cunoașterea misterului inefabil al iubirii Tatălui ceresc față de orice om.

3. „Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi revela lui”
Isus și-a încredințat testamentul discipolilor prezenți la Cina de taină, iar prin discipoli, de fapt, le-a încredințat testamentul său spiritual tuturor creștinilor, din orice timp și din orice loc. Promisiunile făcute de Isus în acea memorabilă seară - prezența sa continuă, marele dar al Duhului Sfânt și iubirea inefabilă a Tatălui ceresc - erau pentru toți aceia care, urmându-i calea, îl vor cunoaște tot mai mult și vor pune în practică învățăturile sale.

Primirea darului Duhului Sfânt este strâns legată de o viață trăită în lumină și de mărturisirea credinței în Domnul Isus Cristos. Omul care rămâne în întuneric, însă, se atașează de „lume” și, drept consecință, refuză darul Duhului Sfânt: aflându-se în beznă, nimeni nu poate să-l primească, nici să-l vadă și nici să-l recunoască pe Domnul. Evanghelia artă că alegerea omului - a trăi în lumină sau a rămâne în întuneric - este fundamentală. De altfel, viața acelora care au crezut că Domnul Isus Cristos este noul orizont de lumină arată fiecărui bărbat și fiecărei femei că, prin propria alegere, și ei pot să trăiască la rândul lor credința în Isus Cristos, că și ei pot să primească darul Duhului Sfânt, că și ei pot să fie părtași la aceeași iubire a lui Dumnezeu Tatăl.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic,
dă-ne harul de a celebra cu însuflețire aceste zile de bucurie
în care cinstim învierea Domnului,
pentru ca misterul pascal pe care-l contemplăm
să se manifeste necontenit în faptele noastre”.

Gândurile mele
Darul Duhului Sfânt este primit de cel care trăiește în lumină și care își mărturisește credința în Domnul Isus Cristos.
Isus din Nazaret a încredințat discipolilor testamentul său spiritual.

Trimiteți un comentariu