sâmbătă, 3 iunie 2017

Darul păcii și al împăcării - Rusaliiile (Anul A)

COBORÂREA SFÂNTULUI DUH
„Darul păcii și al împăcării”
Fap 2,1-11; Ps 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; In 20,19-23

În acea seară memorabilă,
Domnul Isus a transmis discipolilor
darul Duhului Sfânt
și le-a dat mandatul
de a ierta păcatele
și de a împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu.
De atunci,
condus, luminat și susținut de Duhul Sfânt,
orice discipol al lui Isus
continuă în mod tainic
misiunea vestirii evangheliei
și a construirii păcii între oameni.

Contextul: Isus apare discipolilor
Ioan este martorul ocular care a relatat tuturor evenimente despre Isus înviat și despre faptele care au urmat după înviere. Ucenicul așază una dintre aceste fapte în aceeași zi a învierii: în seara primei zile după sabat. După ce a prezentat grupul discipolilor, reuniți într-o casă, speriați și înfricoșați, cu ușile încuiate de frica iudeilor, Ioan relatează prezența lui Isus în mijlocul lor: Domnul i-a salutat: „Pace vouă!”, iar apoi le-a arătat semnele pătimirii de la mâini și de la picioare. După aceea, Domnul Isus a suflat asupra grupului de discipoli și le-a oferit darul Duhului Sfânt, cu misiunea de a ierta păcatele, adică de a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu.
Isus este Domnul. El dăruiește discipolilor darul Duhului Sfânt.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema darului Duhului Sfânt.
  • În prima lectură, Luca relatează coborârea Duhului Sfânt asupra tuturor acelora care se găseau în același loc, mai exact, în aceeași casă: „Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească”.
  • În a doua lectură, Paul afirmă că există același Duh, același Domn și același Dumnezeu, iar apoi spune că Duhul este acela care unește și însuflețește toate membrele trupului lui Cristos: „Noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh”.
  • În evanghelie, Ioan relatează că, în seara aceleiași zile, prima a săptămânii, Isus le-a apărut discipolilor și le-a dat pe Duhul Sfânt și misiunea de a ierta păcatele: „Primiți-l pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute”.

Perspectiva: „discipolii s-au bucurat”, „primiți-l pe Duhul Sfânt”, “pace vouă!”

1. „Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul”
După Paștele iudeilor, în aceeași seară, mărturisește Ioan, era împreună cu ceilalți discipoli la Ierusalim, în Cenacol, deoarece acel loc era foarte important pentru ei. Ușile erau bine zăvorâte, întrucât mare le era frica din cauza iudeilor care, cu trei zile în urmă, îl răstigniseră pe Învățătorul lor, Isus din Nazaret. Toți erau abătuți și se aflau încă într-o stare de neliniște; nu îndrăzneau să se declare de partea lui Isus. Deodată, Isus a venit, s-a arătat celor prezenți şi „a stat” în mijlocul lor. Le-a dăruit tuturor pacea, zicându-le: „Shalom!”, “Pace vouă!”, iar apoi le-a arătat mâinile și picioarele.

Ioan își amintești totul. Acea seară i-a rămas în inimă şi s-a întipărit pentru totdeauna în mintea sa. El mărturisești: „În acea seară, Isus m-a invitat să-i ating semnele rănilor, să constat că este chiar el, în carne şi oase, şi să văd urmele rănii din coastă. L-am recunoscut cu toţii imediat, iar bucuria noastră a fost mare și de nedescris. Domnul a dat fiecăruia dintre noi darul păcii şi ne-a trimis în lume, pe toți şi pentru totdeauna, ca discipoli ai săi. El ne-a cerut să-l slăvim pe Tatăl, să-i facem cunoscut numele şi să arătăm tuturor iubirea sa. În acea seară memorabilă, a început un timp nou pentru noi”.

2. „Isus a suflat asupra lor și le-a zis: «Primiți-l pe Duhul Sfânt»”
Evanghelia descrie momentul în care Domnul Isus a suflat asupra celor prezenți în casă, dăruindu-li-l pe Duhul Sfânt. Pentru cei prezenți în Cenacol, a avut loc o în acel moment o nouă creație, o renaștere la credință și o reluare a comuniunii cu Dumnezeu. Ei au primit de la Isus mandatul de a ierta păcatele – darul milostivirii divine - adică puterea de a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu. Chiar în acea seară, se împlineau în mod tainic cuvintele profetice ale lui Ioan Botezătorul: „Isus este acela care botează în Duhul Sfânt”.

Datorită victoriei lui Isus asupra răului, mântuirea și bucuria pascală ajungeau, prin intermediul discipolilor, la fiecare bărbat și la fiecare femeie. Astfel, viața a dobândit o semnificație nouă, evidențiind orizontul sublim al comuniunii cu Dumnezeu.

3. „Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”
Cine poate să exprime uimirea sau fascinația sau fericirea discipolilor din acea memorabilă duminică de Paști? Bucuria lor era imensă: îl vedeau pe Domnul în mijlocul lor și îl recunoșteau. Isus le-a spus: „Pace vouă!”, iar pacea și mulțumirea lor sufletească deveniseră de nedescris. Întâlnirea cu Domnul fusese atât de importantă, încât le-a marcat întreaga existență, iar misiunea unică încredințată va deveni opțiunea fundamentală a vieții lor.

Discipolii au trăit pe deplin timpul nou care a început odată cu învierea lui Isus și cu prezența Duhului Sfânt în viața lor. Acel moment plin de har le-a schimbat viața complet și pentru totdeauna: ei vor vesti tuturor oamenilor faptele minunate ale lui Dumnezeu, îi vor împăca pe toți cu Tatăl ceresc și îl vor revărsa pe Duhul Sfânt asupra celor pregătiți să-l primească. Iar această misiune, discipolii au transmis-o apoi primilor lor discipoli și tuturor episcopilor.

Faptele și evenimentele, consemnate în viața primei comunități de creștini, mărturisesc faptul că toți discipolii și-au împlinit cu fidelitate misiunea încredințată, istoria Bisericii confirmă că transmiterea și împlinirea misiunii lor s-a realizat fără întrerupere, până astăzi.

Pentru ca viața să fie trăită
„Dumnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi,
sfințești întreaga ta Biserică,
din toate popoarele şi neamurile, te rugăm,
răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului
şi continuă astăzi, în inimile credincioșilor,
lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta
la începuturile predicării evangheliei”.

Gândurile mele
A construi pacea însemnă a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu.
Discipolii lui Isus au trăit pe deplin timpul nou care a început odată cu învierea lui Isus și cu prezența Duhului Sfânt în viața lor.
Trimiteți un comentariu