sâmbătă, 26 iulie 2014

Pâine pentru toți - Duminica a XVIII-a (TO/A)

ÎNMULȚIREA PÂINILOR
“Pâine pentru toți”
Is 55,1-3; Ps 144; Rom 8,35.37-39; Mt 14,13-21 


Matei relatează în evanghelie
un eveniment plin de simboluri
și cu mari înțelesuri
mesianice și euharistice.
În fața minunii înmulțirii pâinilor
mulțimea înțelege imediat
că Isus este Mesia cel așteptat,
cel care are milă de cei sărmani
și care are grijă de cei bolnavi.

Contextul: prima înmulțire a pâinilor
Isus se găsește în apropiere de Betsaida, înainte de sărbătoarea Paștelui. Aici el primește vestea că Ioan Botezătorul, verișorul său, a fost ucis de către Irod. Împreună cu discipolii săi el se decide să se retragă într-un loc pustiu și izolat, în liniște și în rugăciune. În acest fel dă ucenicilor întorși din misiune posibilitatea de a se odihni și de a-și povesti experiența pe care au avut-o. În același timp Isus încearcă să evite o posibilă persecuție din partea lui Irod și să se îndepărteze pentru moment de intrigile cărturarilor și ale fariseilor. Evanghelia relatează că mulțimea merge pe jos după Isus. Din cuvintele și faptele sale a recunoscut în Isus pe Mesia cel așteptat și de aceea îi aduce la el pe toți cei bolnavi și nevoiași. Atunci lui Isus i se face milă de cei care îl urmează, îi vindecă pe cei bolnavi și la lăsatul serii potoleștea foamea mulțimii prin înmulțirea celor cinci pâini și a celor doi pești.
Isus este Mesia cel așteptat. El îi vindecă pe cei bolnavi și dă pâine mulțimii.

La izvorele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidență tema alianței și a imaginii lui Isus ca Mesia cel așteptat.
  • În prima lectură autorul sacru îi invită pe cei însetați să ia apă, le spune să nu-și irosească banii pe ceea ce nu hrănește și insistă asupra reînnoirii alianței cu Domnul: ”Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.
  • În a doua lectură Paul le transmite creștinilor din Roma un mesaj plin de speranță bazat pe iubirea infinită pe care Dumnezeu a manifestat-o în Isus Cristos: ”Sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru”.
  • Evanghelia îl prezintă pe Isus care este urmat în deșert de o mare mulțime, unde îi vindecă pe cei bolnavi și dă pâine celor înfometați înmulțind cinci pâini și doi pești, iar la sfârșit spune: ”Au mâncat toți și s-au săturat, iar din bucățile rămase au strâns douăsprezece coșuri pline”.

Perspectiva: ”cei bolnavi”, “a frânt pâinile”, “au mâncat toți și s-au săturat”


1. “Coborând din barcă, a văzut o mare mulțime, i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii”
Isus a plecat cu barca spre un loc izolat. El simte nevoia să stea în liniște sau probabil se gândește la discipolii săi, care tocmai s-au întors din misiune. Discipolul Matei notează în evanghelie că chiar în acel timp ucenicii lui Ioan Botezătorul îl informează pe Isus de moartea învățătorului lor în închisoare din cauza răutății Irodiadei, soția lui Filip, fratele tetrarhului Irod, și leagă retragerea lui Isus de intenția de a preveni o posibilă persecuție. Așadar Isus urcă într-o barcă și face o scurtă călătorie; nu traversează lacul Genezaret, ci se retrage într-un loc pustiu, pe mal.

Aflând că este plecat cu barca, mulțimea merge pe jos după Isus și ajunge înaintea lui în acel loc izolat. La sosirea sa, Isus găsește multe persoane venite din satele și cetățile din Galileea. El vede poporul adunat și pe bolnavii care i-au adus la el și i se face milă de ei. Imediat se îngrijește de ei și îi vindecă pe cei bolnavi.

2. “Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești, și-a ridicat privirea spre cer, a mulțumit, a frânt pâinile și le-a dat discipolilor, iar discipolii mulțimilor”
Se găsesc cu toții într-un loc pustiu. Când s-a lăsat seara discipolii îi cer Învățătorului să dea drumul mulțimilor ca să meargă prin sate și să-și cumpere de mâncare. Ei se arată preocupați față de mulțime, însă Isus le cere să nu abandoneze mulțimea, ci să să le dea ei hrana necesară. În acel moment toți discipolii rămân uimiți. Ce ar putea ei să facă cu doar cinci pâini și doi pești? Oare ar trebui ca ei să cumpere pâine pentru toți? Au înaintea lor foarte multe persoane. Oare câtă pâine ar trebui? Pentru ei este imposibil să se găsească pâinea necesară pentru a sătura toată mulțimea.

Atunci Isus ia inițiativa: mai întâi poruncește mulțimii să se așeze pe iarbă, iar apoi ia cele cinci pâini și cei doi pești, le binecuvântează, frânge pâinile și le dă discipolilor, iar discipolii mulțimilor. În acel moment el face o minune și începe o mare sărbătoare.

3. “Au mâncat și s-au săturat, iar din bucățile rămase au strâns douăsprezece coșuri pline”
Evanghelia a consemnat cu grijă detaliile semnificative ale acelei zile memorabile. Cam cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii, au mâncat și s-au săturat din pâinile și peștii pe care Isus i-a binecuvântat. Mai mult, la sfârșit au adunat douăsprezece coșuri pline cu bucăți de pâine. Aceste detalii au o semnificație deosebită, iar Matei știe acest lucru foarte bine. Desigur este vorba de simboluri importante care duc cu gândul la mană sau la cele cinci cărți ale legii și la prepelițele din pustiu, simboluri care se referă la marea sărbătoare prelungită până noaptea târziu și la prima comunitate din Ierusalim sau la cei care nu contează, simboluri care fac referință la cele douăsprezece luni ale anului sau la darul îmbeșugat, la cele douăsprezece triburi ale lui Israel sau la cei doisprezece discipoli ai lui Isus.

Minunea înmulțirii pâinilor de către Isus are o semnificație mesianică și euharistică. Prin intermediul Isus, Mesia cel așteptat, Dumnezeu însuși este cel care face ca omenirea să devină poporul său. Mai apoi, în cadrul cinei Domului celebrată de către discipoli, Isus însuși va fi acela care va dărui adevărata pâine, adică darul trupului său oferit pentru toți.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
“Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi
și arată-le celor care te imploră
bunătatea ta nemărginită;
ei sunt mândri să te recunoască drept Creator și Cârmuitor;
reînnoiește și păstrează în ei harul tău,
ca să-ți fie plăcuți pururi”.

Gândurile mele
Minunea înmulțirii pâinilor de către Isus are o semnificație mesianică. Isus este Mesia cel așteptat, cel care are milă de cei sărmani și care are grijă de cei bolnavi .
În cadrul cinei Domului celebrată de către discipoli, Isus însuși este cela care dăruiește adevărata pâine, adică darul trupului său, oferit pentru toți.
Trimiteți un comentariu