vineri, 14 iulie 2017

Parabola semănătorului - Duminica a XV-a din Timpul de peste An (Anul A)

SEMĂNĂTORUL
„Pământul cel bun”
Is 55,10-11; Ps 64; Rom 8,18-23; Mt 13,1-23

Limbajul simbolic folosit de Isus,
îi apropia pe discipoli tot mai mult
de noutatea vestită de Isus:
aveau ochi pentru a vedea
şi urechi pentru a auzi 
vestea cea bună a evangheliei.
Ascultând parabola semănătorului,
ei întrezăreau atât misterul vieții lui Isus,
cât și misterul împărăției lui Dumnezeu
şi al vestirii evangheliei tuturor popoarelor. 

Contextul: discursul în parabole
După primele două mari discursuri ținute de Isus – cel de pe munte şi cel misionar – Matei îl introduce pe cel de-al treilea discurs cu parabola semănătorului. Găsindu-se la Cafarnaum, probabil în casa lui Matei sau a unuia dintre discipoli, Isus a ieșit din casa în care a învățat şi în care a primit vizita mamei sale şi a rudelor venite de la Nazaret şi s-a îndreptat spre lacul Genezaret: aici s-a așezat pentru a învăța. Și deoarece lumea venită să-l asculte era tot mai numeroasă, Isus s-a urcat într-o barcă și a început să învețe în parabole. Parabola semănătorului deschidea o serie de nu mai puțin de șapte parabole. După ce a povestit-o mulțimii adunate pe mal, Isus le-a explicat-o numai discipolilor, explicându-le totodată de ce învață în parabole. Matei subliniază faptul că discipolii erau cu adevărat privilegiați şi fericiți, deoarece numai ei vedeau şi auzeau deja tot ceea ce profeții au sperat şi au așteptat.
Isus este Învățătorul. El învață în parabole.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență rolul cuvântului lui Dumnezeu.
  • În prima lectură, autorul sacru spune că mesajul lui Dumnezeu coboară din cer ca ploaia care udă pământul şi îl face să rodească: „Așa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri și nu se întorc acolo fără să ude pământul (...), la fel va fi cuvântul meu care a ieșit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place și să aibă succesul pentru care l-am trimis”.
  • În a doua lectură, folosind imaginea nașterii cu referire la situația creștinului care așteaptă cu nerăbdare sosirea răscumpărării, Paul spune: „Creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu”.
  • În evanghelie, Isus relatează mulțimii parabola semănătorului, explică discipolilor de ce vorbește în parabole, explică parabola, și subliniază: „Adevăr vă spun: mulţi profeți şi drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți şi n-au văzut şi să audă ce auziți şi n-au auzit”.

Perspectiva: „ieșind din casă”, „iată, semănătorul a ieșit”, „ochii voștri văd”

1. „În ziua aceea, ieșind Isus din casă, s-a așezat pe țărmul mării. S-a adunat lângă el o mulțime atât de mare, încât el s-a urcat să se așeze în barcă”
Primindu-l pe Isus în propria casă, Matei i-a oferit posibilitatea nu doar să se odihnească, ci și să stea la masă împreună cu discipolii. În aceeași casă, Isus a primit apoi vizita mamei sale şi a rudelor venite de la Nazaret, iar după ce a terminat predica ținută celor adunați, a ieșit şi a mers pe malul lacului Genezaret. Acest loc avea o însemnătate deosebită și pentru că era locul de graniță între Israel şi ceilalți, dar și pentru că aici, cu puțin timp în urmă, îi chemase pe unii dintre discipolii săi. Voind să întâlnească mulțimea, a găsit un loc potrivit, s-a așezat şi a început să predice.

Întrucât predica sa atrăgea tot mai mulţi oameni, Isus s-a urcat într-o barcă şi a început să vestească cuvântul lui Dumnezeu folosindu-se de parabole, în timp ce lumea se afla pe țărm, în picioare, ascultându-i învățăturile. Cei care îl ascultau nu îi înțelegeau prea bine mesajul, și nici nu aveam cum să pătrundă sensul învățăturilor sale, căci erau persoane simple, dar libere și dornice de o viață mai bună.

2. „El le spunea multe în parabole: Iată, semănătorul a ieșit să semene!”
Isus și-a început predica cu parabola semănătorului. Pornind de la semănat - un fapt simplu din viața zilnică - el a introdus asemănări și metafore pline de înțeles, ce tăinuiau adevăruri care depășeau simpla posibilitate de înțelegere a ascultătorilor săi.

Chiar de la începutul parabolei, Isus a subliniat imaginea semănătorului care a ieșit să-și semene ogorul. Conform uzanțelor timpului, înainte de a ara, acesta a împrăștiat sămânța. Din nefericire, o parte din sămânță a căzut în locuri neroditoare: pe cărare, unde a fost mâncată de păsări; în pământ pietros, unde a fost arsă de soare; și între spini, unde s-a sufocat din lipsă de aer. Așa cum era de dorit, o altă parte din sămânță a căzut în teren roditor și, fără ca cineva să se aștepte, a adus un rod îmbelșugat. Este de notat că, în pofida eșecurilor întâmpinate de sămânța căzută în locuri neroditoare, sămânța a produs un rod îmbelșugat: cine are ochi, vede aceste roade, iar cine are urechi, aude vorbindu-se despre ogorul semănătorului. 

3. „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd şi urechile voastre pentru că aud!”
Arătându-le discipolilor că rodul îmbelșugat obținut de pe ogor a depășit eșecurile, de fapt, Isus le spunea că ei încep să vadă misterul persoanei sale şi că ei aud vestea cea bună semănată chiar de el însuși. În pofida dificultăților întâmpinate în cetățile Corazin, Betsaida și Cafarnaum, sau în alte locuri, în pofida împotrivirii fariseilor şi a diferitelor mișcări religioase, sămânța cuvântului său produce roade îmbelșugate. Este suficient ca cineva să asculte cuvântul său, pentru ca apoi totul să se împlinească la timpul cuvenit şi în locul stabilit de Dumnezeu.

Parabola semănătorului prezintă și o parte din contextul critic trăit de Isus la sfârșitul activității sale în Galileea. În acest sens, se poate spune că Isus i-a asemănat pe ascultătorii săi cu diferite tipuri de pământ neroditor sau roditor. În predica ținută în casă, evanghelistul Matei notase că numai cei mici au primit mesajul lui Isus. Acum, pe malul lacului Genezaret, evanghelistul subliniază că predica lui Isus, deși a avut un întreit eșec în tipurile de pământ neroditor (cărarea - cel care ascultă și nu înțelege; pământul pietros - cel care primește cuvântul, dar se pierde în fața primelor încercări; între spini - cel care înțelege cuvântul, însă acordă prioritate propriilor interese) aduce un rod întreit, mai exact sută la sută, șaizeci la sută, treizeci la sută, în pământul roditor. Mesajul simbolic din parabola semănătorului își destăinuia înțelesul tainic doar după explicațiile date: Isus vorbea despre misterul vieții sale, despre misterul împărăției lui Dumnezeu şi despre vestea cea bună proclamată tuturor oamenilor.

Pentru ca viața să fie trăită
„Dumnezeule, tu le arăți celor rătăciți lumina adevărului,
ca să se poată întoarce pe calea ta;
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creștin tăria
de a înlătura tot ceea ce se împotrivește acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde”.

Gândurile mele
Parabola semănătorului cuprinde înțelesuri despre misterul vieții lui Isus, despre împărăția lui Dumnezeu şi despre vestea cea bună proclamată tuturor popoarelor.
Cine are ochi cunoaște misterele lui Isus, iar cine are urechi recunoaște vestea cea bună a evangheliei; desigur, aici este vorba de o perspectivă biblică.
Trimiteți un comentariu