luni, 8 septembrie 2014

Un dialog unic - Înălțarea Sfintei Cruci (14.09.2014)

DIALOGUL LUI ISUS CU NICODIM
“Un dialog unic”
Num 21,4b-9; Ps 77; Fil 2,6-11; In 3,13-17 


Nicodim dialoghează cu Isus
și caută răspunsuri
la întrebările sale despre originea vieții,
despre rolul legii
și despre reînnoirea alianței.
Recunoscând că Isus vine de la Dumnezeu,
dorește să știe de la el
cine este adevăratul Mesia.


Contextul: Isus și Nicodim
Evanghelistul Ioan prezintă în primele capitole ale evangheliei o serie de întâlniri în care Isus își dezvăluie identitatea. Prima dintre aceste întâlniri este între Isus și Nicodim, la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui. La puțin timp urmează alte două întâlniri în care Isus întâlnește mai întâi pe femeia samariteană, la fântâna lui Iacob, iar apoi pe funcționarul regal, care are fiul bolnav la Cafarnaum. Cu Nicodim, fariseu și conducător al iudeilor, întâlnirea are loc în timpul nopții. Isus, care este recunoscut ca Fiul Omului, îi spune lui Nicodim că oricine crede în el este născut din Dumnezeu, este născut din Duh și este părtaș la viața veșnică. Numai celui care crede, Fiul Omului îi dezvăluie atât misterul lui Dumnezeu cât și iubirea lui Dumnezeu față de oameni.
Isus este Fiul Omului. El va fi înălțat pentru ca oricine crede în el să aibă viața veșnică.

La izvoarele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidență semnificația înălțării Fiului Omului.
  • În prima lectură autorul sacru menționează murmurarea poporului lui Israel în pustiu, după ieșirea din Egipt, vorbește despre șerpii veninoși și prezintă dialogul dintre Domnul și Moise: ”Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”.
  • În a doua lectură Paul prezintă filipenilor un imn în care mărturisește că Isus a fost înălțat de Tatăl în gloria cerească, îndeamnă oamenii de orice limbă să proclame că ”Isus Cristos este Domnul!” și spune despre Isus: ”După felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume”.
  • În evanghelie Isus revelează lui Nicodim misterul Fiului Omului coborât din cer și apoi înălțat la cer, și spune: ”După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică”.

Perspectiva: “lui Nicodim”, “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”, “a trimis pe Fiul”

1. ”Isus i-a răspuns lui Nicodim: «După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică»”
Nicodim este farseu, un conducător al iudeilor. Și-a dobândit o poziție socială și face parte din sinedriu, tribunalul suprem. Fiind membru în grupul iudeilor credincioși dar și studios și discipol al școlii rabinului Hillel, el dorește să înțeleagă mai bine ceea ce spune și face Isus. Nicodim are întrebări cu privire la originea vieții, la rolul legii și la reînnoirea alianței, și de aceea merge noaptea la Isus, cu intenții bune și doritor de a verifica atât ceea ce se spune despre Isus cât și să găsească răspuns la întrebările sale.

Ioan este martor ocular la dialogul nocturn între Nicodim și Isus. Într-adevăr, el este singurul care povestește despre lungul și semnificativul discurs dintre cei doi și care menționează marea dorință a lui Nicodim de a înțelege mai bine cele despre Dumnezeu. Doctor al legii și om de credință, Nicodim recunoaște că Isus a venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care el le face. El crede că legea lui Moise e cea care îl ajută pe om să creadă în Dumnezeu și este convins că Mesia trebuie să vină și să reînnoiască alianța și cultul. De aceea se întreabă dacă Isus, care vorbește cu el, corespunde speranțelor poporului, care așteaptă un Mesia glorios, și îl întreabă pe Isus: ”Cine este Mesia?”.

Evanghelia vestește că iubirea lui Dumnezeu a coborât din cer și mărturisește prezența Fiului Omului între oameni. În acest sens, Isus confirmă acum lui Nicodim că el, Fiul Omului, este Mesia. Și așa cum cerul s-a deschis la coborârea Fiului Omului, tot așa se va deschide pentru înălțarea sa la cer. Referitor la acestea, șarpele din bronz înălțat de Moise era doar un semn. Acum, însă, au sosit timpurile mesianice în care Fiul Omului, Mesia, trebuie să fie înălțat, adică glorificat. Iar gloria sa va fi crucea. Oricine va crede în el, se va apropia de izvorul vieții și va avea viața veșnică.

2. ”Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”
Isus continuă dialogul cu Nicodim și revelează misterul iubirii lui Dumnezeu față de lume și misterul Fiului unul născut. El spune că Dumnezeu iubește lumea din totdeauna. În aceste timpuri mesianice, însă, iubirea inefabilă a lui Dumnezeu se descoperă în Fiul său, venit între oameni. Oricine crede că Fiul s-a coborât de la Tatăl, nu se pierde.

În dialogul din acea noapte Isus revelează ceea ce se va întâmpla peste puțin timp. El vorbește despre planul de mântuire pe care Tatăl îl are cu el și descoperă, atât cât poate Nicodim să înțeleagă, că el e Fiul unul născut. Pentru învățătorul legii, pentru cel care avea întrebări despre misiunea lui Mesia și despre viața veșnică, Isus are acest răspuns: Mesia își împlinește misiunea prin cruce, pe care va fi înălțat; se mântuiește și se apropie de izvorul vieții oricine privește spre el și crede în el.

3. ”Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el”
Nicodim a folosit la maxim posibilitatea de a înțelege învățături teologice profunde în dialogul avut cu Isus, iar acea întâlnire a fost pentru el doar un început. După aceea el va continua să creadă că Isus a venit pentru a mântui lumea și va mărturisi că Învățătorul din Nazaret este Mesia cel așteptat. Mai târziu, chiar în adunarea sinedriului, Nicodim va interveni pentru a împiedica arestarea lui Isus, iar după moartea lui Isus pe cruce - când se vor împlini cuvintele lui Isus rostite în acea noapte memorabilă - el va aduce amestecul de mir și aloe cu care va fi îmbălsămat trupul Învățătorului său.

De-a lungul istoriei vor exista mulți alți Nicodim care, citind evanghelia, vor înțelege că misterul Fiului Omului este acela de a fi Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia va oferi și acestora același răspuns: Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său unul născut în lume pentru ca oricine crede în el să nu se piardă, ci să aibă viața veșnică.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
“Priveşte la noi, Dumnezeule,
Creatorul şi Stăpânul universului,
şi, ca să simţim puterea îndurării tale,
dă-ne harul să-ţi slujim din toată inima”.

Gândurile mele
Mesia își împlinește misiunea prin cruce, pe care va fi înălțat; se mântuiește și se apropie de izvorul vieții oricine privește spre el și crede în el. 
De-a lungul istoriei vor exista mulți alți Nicodim care, citind evanghelia, vor înțelege că misterul Fiului Omlui este acela de a fi Fiul lui Dumnezeu.
Trimiteți un comentariu