duminică, 17 decembrie 2017

Eu sunt glasul - Duminica a III-a din Advent (Anul B)

MĂRTURIA LUI IOAN BOTEZĂTORUL
„Eu sunt glasul”
Is 61,1-2.10-11; 1Tes 5,16-24; In 1,6-8.19-28

Apărută în pustiu
și pe malurile Iordanului,
noua mișcare religioasă
a stârnit interesul conducătorilor.
De aceea au trimis o delegație 
la Ioan Botezătorul să-l întrebe:
„Cine ești?
Ce spui despre tine însuți?”


Contextul: mărturia lui Ioan Botezătorul
Ioan Botezătorul era foarte cunoscut evanghelistului și contemporanilor acestuia. Trimis de Dumnezeu, el a dat mărturie despre lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om. Mărturia sa – „Isus este Mesia cel așteptat, Fiul lui Dumnezeu” - și activitatea desfășurată pe malurile Iordanului au dat naștere unei mișcări religioase ce a atras atenția autorităților de la Ierusalim. Într-adevăr, preocupați de apariția noii mișcări și de un posibil caracter mesianic al acesteia, fariseii au trimis o delegație la Ioan, compusă din preoți și leviți, cu misiunea de a-l întreba despre legitimitatea predicii sale. În dialogul iscat, Ioan înțeles imediat că interlocutorii săi voiau să știe dacă el este Mesia. De aceea, în răspunsurile pe care le-a dat, el a mărturisit că el nu este Cristos, a negat faptul de a fi un al doilea Ilie sau profetul prevestit în cartea Deuteronomului, iar în cele din urmă s-a prezentat ca fiind glasul celui care strigă în pustiu, a celui care are misiunea de a boteza cu apă și de a pregăti venirea lui Mesia.
Isus este Mesia cel așteptat. El este vestit de Ioan Botezătorul.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență venirea lui Mesia și personalitatea lui Ioan Botezătorul.
  • În prima lectură, iudeilor abia întorși din exil și reașezați în țara părinților lor, autorul sacru le prezintă o profeție despre sosirea unui profet care va avea o atenție deosebită față de promisiunile lui Dumnezeu: „Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor celor închiși; să vestesc un an de bunătate a Domnului”.
  • În a doua lectură, Paul îi îndeamnă pe tesaloniceni la bucurie, la rugăciune și la aducere de mulțumire, le vorbește despre folosirea carismelor și se roagă pentru ei: „Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit şi ființa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos”.
  • Evanghelia evidențiază identitatea lui Ioan Botezătorul, subliniază faptul că el nu este Mesia și accentuează mărturia dată de el celor trimiși de la Ierusalim: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei”.

Perspectiva: „Ioan”, „glasul celui care strigă”, „în mijlocul vostru”

1. „În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan”
Este semnificativ faptul că numele lui Ioan Botezătorul este menționat chiar în imnul cristologic de la începutul Evangheliei după Ioan. Această menționare prezintă un om cu totul deosebit, trimis de Dumnezeu să dea mărturie despre lumina adevărată, despre Cuvântul făcut trup, venit să locuiască între oameni. Atunci, pe malurile Iordanului, mărturia acelui om a reînviat speranța mesianică în multe inimi și i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă el era unul dintre înțelepții sau profeții de altă dată, sau dacă era chiar el Mesia cel așteptat.

În dialogul avut cu preoții și cu leviții sosiți de la Ierusalim, evanghelia prezintă clar răspunsurile lui Ioan, în care el afirmă cu tărie că el nu este Mesia, regele davidic așteptat, că nu este nici un Mesia cu puterile lui Ilie și nici un profet de altă dată, asemenea lui Moise. Auzind că nu este unul dintre mijlocitorii mesianici, cei trimiși l-au întrebat pe Ioan Botezătorul: „Ce răspuns ar putea să le ducă fariseilor? Dacă nu este Mesia sau un profet, sau Ilie de ce botează cu apă? De la cine a primit această autoritate și această misiune? De ce îi cheamă pe toți oamenii la convertire?”

2. „Aceasta este mărturia dată de Ioan: Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”
Ioan Botezătorul a recunoscut limitele existente între el și Mesia și a arătat că știe bine care este identitatea sa. Cunoscându-și misiunea, el a mărturisit că este glasul celui care strigă în pustiu sosirea Cuvântului făcut trup, un glas prevestit deja de Isaia profetul, un glas care îi cheamă pe toți să pregătească calea Domnului și să recunoască împlinirea timpurilor mesianice.

Evanghelia notează faptul că Ioan Botezătorul cunoștea foarte bine semnificația Botezului cu apă. Cel care accepta și primea Botezul administrat de le în râul Iordan, de fapt, accepta mesajul de convertire, își reînnoia hotărârea de a îmbrățișa o viață nouă și se străduia să trăiască o viață mai bună, reprezentată simbolic de noul exod. Desigur, în apele Iordanului, nu mai era cazul ieșirii din sclavia Egiptului sau a Babilonului, ca în timpurile de altă dată, ci era cazul plinirii unui exod care simboliza abandonarea sclaviei oricărui păcat și întâlnirea cu Domnul. 

3. „În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți”
Ioan Botezătorul s-a prezentat ca mărturisitorul Cuvântului făcut trup, adică a lui Isus Cristos. Dând glas așteptărilor poporului lui Israel, Ioan Botezătorul a lărgit orizontul mesajului mesianic și i-a chemat pe toți să recunoască prezența Cuvântului divin în mijlocul oamenilor. Cel așteptat și profețit, Isus, avea să vină pentru ca orice om să cunoască dialogul tainic cu Dumnezeu și să vadă împlinirea profețiilor, să creadă în ele. Prezența lui în mijlocul oamenilor avea să împlinească astfel dorința după o viață mai bună, dorință prezentă în orice inimă.

Evanghelia și mărturia primilor creștini confirmă faptul că procesul început la Betania, dincolo de Iordan - râul ce marca intrarea în țara făgăduită - nu s-a oprit la primul om care a dat mărturie despre lumina adevărată, la Ioan Botezătorul. Acel proces va fi deschis și împotriva celui mărturisit și recunoscut de Ioan Botezătorul, împotriva lui Isus Cristos, și se va extinde apoi împotriva primilor discipoli, a celor care vor urma cu înflăcărare lumina adevărată și vor primi Cuvântul divin, făcut trup.

Pentru ca viața să fie trăită
„Privește, Dumnezeul nostru, la poporul tău,
care așteaptă cu credinţă sărbătoarea Nașterii lui Cristos.
Dă-ne, te rugăm, harul,
ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre,
să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare”.


Gândurile mele
Preoții și cu leviții trimiși de la Ierusalim au deschide un proces împotriva lui Ioan Botezătorul, cel care dădea mărturie despre lumina adevărată.
Cel așteptat și profețit, Isus, a venit pentru ca orice om să cunoască dialogul tainic cu Dumnezeu și să vadă împlinirea profețiilor .
Trimiteți un comentariu