sâmbătă, 9 decembrie 2017

Este mai puternic - Duminica a II-a din Timpul Adventului (Anul B)

PREDICA LUI IOAN BOTEZĂTORUL
„Este mai puternic”
Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

Isus este profetul escatologic,
Mesia cel așteptat, Fiul lui Dumnezeu.
După ce a mărturisit cine este Isus,
evanghelistul Marcu 
îi va prezenta faptele și cuvintele 
și numai la sfârșit, în timpul pătimirilor,
va îndepărta vălul secretului mesianic
și va destăinui personalitatea 
Fiului al lui Dumnezeu,
menționat chiar în primul verset.

Contextul: predica lui Ioan Botezătorul
Chiar din primele versete ale, Marcu prezintă titlul operei sale și dorește să spună ce este evanghelia vestită oamenilor de Isus. Evanghelistul caută rădăcinile evangheliei destul de departe, în istoria poporului lui Israel, și îi citează pe profeții Isaia și Malahia. Menționând activitatea lui Ioan Botezătorul în pustiu și pe malurile Iordanului și descriind identitatea și predica acestuia. Îl prezintă pe Ioan ca marele profet venit să pregătească sosirea lui Isus. În centrul vestirii evangheliei se găsește Isus. El este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, vestit de Ioan ca cel mai puternic, care vine să boteze în Duhul Sfânt.
Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu. El este anunțat de Ioan Botezătorul, precursorul său.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema venirii Domnului.
  • În prima lectură, prevestind un nou exod și vorbind despre eficacitatea cuvântului lui Dumnezeu, autorul sacru prezintă un oracol în care Dumnezeu îl consolează pe poporul său și anunță o veste bună: „Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi brațul lui stăpânește! Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui! Ca un păstor îşi va paște turma: cu brațul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.
  • În a doua lectură, autorul sacru prevestește sosirea unor profeți falși și arată cum trebuie să se comporte cei care cred în Cristos: „Iubiților, întrucât așteptați acestea, străduiţi-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur şi fără prihană!”
  • În evanghelie, chiar de la primele versete, Marcu spune cine este Isus și îl descrie pe Ioan Botezătorul care, în Pustiul lui Iuda și pe malurile Iordanului, vestește: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

Perspectiva: „începutul evangheliei”, „veneau la el”, „vine cel care este mai puternic”

1. „Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu”
Acesta este titlul dat de Marcu operei sale. Semnificația profundă a acestui titlu, strâns legată de vestirea mântuirii, este sintetizată în expresia „evanghelia lui Isus Cristos”, care arată atât vestea cea bună adusă oamenilor, cât și locul central ocupat de Isus în întreaga evanghelie. Chiar din primul verset, evanghelistul îi atribuie lui Isus numele de Cristos, Mesia, și îl prezintă ca Fiu al lui Dumnezeu.

Aceasta este vestea cea bună a lui Dumnezeu adusă oamenilor: Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este Isus. Marcu, chiar de la început, se străduiește să proclame această veste bună și să răspundă la întrebarea: „Cine este Isus?” Pe parcursul întregii sale evanghelii, evanghelistul va căuta să prezinte și ceea ce a făcut și a spus Isus, dar și să mărturisească faptul că Isus este singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu, care a venit de la Dumnezeu și care are un mesaj de mântuire pentru întreaga omenire.

2. „Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele”
Relatarea unei noi istorii începe cu prezentarea lui Ioan Botezătorul, precursorului lui Mesia. Apelând la profeții Malahia și Isaia, Marcu descrie identitatea, activitatea și mesajul lui Ioan Botezătorul. În acel timp, asemenea unui „înger” care precede sosirea Domnului pentru judecată și vestește ziua venirii acestuia. Ioan a apărut în pustiu și pe malurile Iordanului. El este marele profet care dă glas așteptărilor lui Israel. Asemenea profetului Ilie, și el trăia în austeritate și în pocăință, era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor. Ioan spunea despre el că este „glasul” celui care vestește locuitorilor Ierusalimului și tuturor iudeilor că exilul lor s-a încheiat și că a sosit timpul libertății.

Contextul sosirii lui Ioan era profund marcat de mesianism. Pustiul lui Iuda, care se întindea spre est, de la Ierusalim până la Iordan, și în care răsuna glasul lui Ioan, era locul ideal al trecerii de la sclavie la libertate. În acest loc încărcat cu o profundă semnificație mesianică, Ioan le spunea oamenilor să pregătească venirea Domnului, deoarece a sosit timpul mesianic, momentul parcurgerii exodului sub conducerea Domnului și al revărsării darului escatologic al Duhului Sfânt. Parcurgerea acestei exod era posibilă prin primirea Botezului convertirii, a unui rit de purificare prin scufundarea și ieșirea din apă, simbol al morții care ucide viața și al renașterii la o viață nouă. De asemenea, calea de purificare cerea o mărturisirea nu numai a păcatelor personale, ci și a celor săvârșite de întreg poporul. Botezul pocăinței cerea o convertire, o schimbare de mentalitate: întoarcerea interioară la Dumnezeu și la respectarea alianței cu el.

3. „Ioan predica: vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei”
Rezumatul predicii lui Ioan Botezătorul din pustiu și de pe malurile Iordanului se găsește în vestirea unei persoane cu un rol foarte important, care trebuia să sosească și care era mai puternică: persoana lui Isus Cristos, Mesia. În fața celui care va veni, Ioan se considera umil și recunoștea că misiunea sa era aceea de precursor. El a avut misiunea să boteze cu apă, un Botez care va aparține trecutului, dar și misiunea de a-i pregăti calea celui care va boteza în Duhul Sfânt, un Botez care va aparține aparține viitorului. Ultimul și cel mai mare dintre profeți (cum îl va numi Isus), Ioan a știut să vadă și să recunoască distanța dintre el și acela care vine, pe care Dumnezeu însuși îl va proclama Fiul său iubit, în care își găsește toată bucuria.

Pentru ca viața să fie trăită
„Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
dă-ne, te rugăm, harul,
ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru
spre întâmpinarea Fiului tău, 
iar cunoașterea înțelepciunii cerești
să ne facă părtași de viața lui”.

Gândurile mele
Botezul cuprinde convertirea, o schimbare de mentalitate, o întoarcere interioară la Dumnezeu și la respectarea alianței cu el.
Rezumatul predicii lui Ioan Botezătorul din pustiu și de pe malurile Iordanului se găsește în vestirea unei persoane cu un rol foarte important, care trebuia să sosească și care era mai puternică: persoana lui Isus Cristos, Mesia.
Trimiteți un comentariu