vineri, 12 ianuarie 2018

Prima întâlnire - Duminica a II-a din Timpul de peste An (Anul B)

PRIMII TREI DISCIPOLI
„Prima întâlnire”
1Sam 3,3-10.19; Ps 39; 1Cor 6,13-15.17-20; In 1,35-42

Era deja a treia zi
de când Ioan Botezătorul vorbea despre Isus,
pe care il recunoștea
ca Mesia și Miel al lui Dumnezeu.
Doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul,
Andrei și Ioan,
văzându-l pe Isus trecând, 
s-au dus după el și au vorbit cu el,
şi l-au recunosc ca Mesia.
În ziua următoare va fi și Simon la Isus,
iar cei trei își vor începe ucenicia.

Contextul: primii discipoli
Alegerea primilor trei discipoli a avut loc la Betania, dincolo de Iordan. În acel loc, de trei zile deja, Ioan Botezătorul predica și spunea că Isus din Nazaret este lumina mult așteptată, iar în momentul în care l-a văzut trecând, le-a spus discipolilor: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu; el este acela pe care trebuie să-l urmați”. Din acea clipă, Ioan se va retrage, încetându-și activitatea, iar doi dintre discipolii săi s-au dus după Isus, au vorbit cu el și au rămas cu el. Unul dintre cei doi era Andrei. Acesta, în ziua următoare, s-a dus la Simon, la fratele său, și i-a spus că Isus este Mesia cel așteptat. Isus îl va chema pe Simon printre discipolii săi și îl va numi Petru. 
Isus este Mesia. El îi alege pe primii săi trei discipoli: Andrei, Ioan și Petru.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență tema chemării.
  • În prima lectură, autorul sacru prezintă chemarea lui Samuel și spune: „Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: «Samuel, Samuel!» Samuel a răspuns: «Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»”. 
  • În a doua lectură, Paul spune creștinilor din Corint că trupurile lor sunt membrele lui Cristos, iar apoi afirmă: „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi şi pe care îl aveți de la Dumnezeu şi că nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!”
  • Evanghelia după Ioan descrie momentul în care Ioan Botezătorul îl arată pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu, povestește experiența lui Andrei și a lui Ioan și dialogul lor cu Isus, și evidențiază chemarea lui Petru, căruia Isus îi spune: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”. 

Perspectiva: „doi dintre discipolii săi”, „Rabbi, unde locuiești?”, „privindu-l”

1. „Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: «Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!»”
Trecuse deja o zi de când răsunat pe malurile Iordanului strigătul lui Ioan Botezătorul, care vestea mulțimii și celor veniți să se boteze următoarele cuvinte: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. În Betania, „glasul” lui Ioan răsună din nou. De data aceasta, însă, privindu-l pe Isus care trecea, Ioan le-a spus discipolilor că Isus este Mielul lui Dumnezeu, acela pe care și ei trebuie să-l urmeze.

Doi dintre discipolii lui Ioan Botezătorul au auzit cuvintele învățătorului lor și s-au hotărât să-l urmeze pe Isus, pe care l-au ajuns din urmă. Ei auziseră deja de la Ioan că Isus este lumina mult așteptată, iar acum simțeau că ceva cu totul nou începea să se ivească în viața lor, deoarece îl recunoșteau în persoana lui Isus pe noul lor Învățător și se gândeau la o cale deosebită alături de el. 

2. „Isus le-a zis: «Ce căutați?» Ei i-au spus: Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» - unde locuiești?» El le-a zis: «Veniți şi vedeți!»”
Când a observat că cei doi discipoli de-ai lui Ioan Botezătorul îl urmau, Isus s-a întors și i-a întrebat ce caută. Auzind primele cuvinte rostite de Isus, Andrei și Ioan au răspuns tot cu o întrebare: „Învățătorule, unde locuiești, unde este casa ta, pentru a vedea cine ești și pentru a te asculta?”

„Veniți și vedeți” au auzit de pe buzele lui Isus; era o invitație ce cuprindea în sine o chemare explicită. Isus le-a spus celor doi discipoli ai lui Ioan să vină la el pentru ca să vadă și să descopere cine era el. Cei doi, Andrei și Ioan, uimiți de chemarea adresată lor, au mers împreună cu Isus și au văzut locul în care locuia. Era deja patru după-amiază, și cei doi se bucurau că vor mai avea câteva ore pentru a mai rămâne împreună cu noul lor învățător.

3. „Privindu-l, Isus i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” - care înseamnă «Petru»”
În ziua următoare, Andrei s-a dus imediat la Simon, fratele său, i-a povestit că l-a cunoscut pe Isus și i-a spus că l-a găsit pe Mesia. Știind că nu avea timp de pierdut, Andrei l-a dus pe Simon la Isus, iar Isus l-a privit și i-a spus că se va numi Petru. Simon era și el acum printre discipolii lui Isus. De fapt, Isus încă nu îi schimbase numele, ci îi prevestise numai că, datorită rolului pe care i-l va încredința, el va avea un nume nou.

Ioan își va aminti întotdeauna toate detaliile din ziua în care, pentru prima dată, l-a întâlnit pe Isus și a vorbit cu el, a mers împreună cu Isus și a văzut cine era. În acea seară, desigur, orele de conversație au fost destul de puține, însă au avut o însemnătate deosebită. Acea întâlnire, acele ore, au marcat pentru totdeauna vocația lui, a lui Andrei și a lui Petru. Ioan nu ne-a lăsat conținutul primului său dialog cu Isus, nici nu a relatat în evanghelie experiența profundă pe care a trăit-o la prima întâlnire cu Isus. În evanghelia pe care a scris-o, Ioan va relata însă ceea ce Isus a făcut și a vestit. Iar atunci când va fi la picioarele crucii, Ioan îl va descoperi pe Isus ca adevăratul Miel al lui Dumnezeu, înălțat și jertfit, oferit ca preț de răscumpărare, și va crede că Învățătorul său este cel care spală cu sângele său păcatul oamenilor.

Pentru ca viața să fie trăită
„Dumnezeule atotputernic şi veșnic,
care stăpânești toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate 
rugăciunile poporului tău
şi dăruiește timpurilor noastre pacea ta”.

Gândurile mele
Isus s-a descoperit primilor săi discipoli ca Mesia, iar ei l-au recunoscut cu ușurință.
Ioan își va aminti întotdeauna toate detaliile din acea zi în care, pentru prima dată, l-a întâlnit pe Isus și a vorbit cu el, a mers împreună cu el și a văzut cine era cu adevărat. În acea seară au fost destul de puține orele de conversație, însă au avut o însemnătate deosebită. Acea întâlnire, acele ore, au însemnat vocația lui pentru totdeauna.
Trimiteți un comentariu