joi, 8 ianuarie 2015

Fiul meu cel iubit - Botezul Domnului (Anul B)

ISUS DIN NAZARET
“Fiul meu cel iubit”
Is 55,1-11; Ps din Is 12; 1In 5,1-9; Mc 1,7-11 

În acele zile,
marcate de convertire și de așteptare,
Isus din Nazaret
se așează la rând împreună cu ceilalți,
intră în apele Iordanului
și este botezat de Ioan.
În acel moment
se îndepărtează vălul,
iar evanghelia
îl arată pe Mesia în persoana lui Isus din Nazaret,
consacrat de Duhul Sfânt
și confirmat din cer ca unicul Fiu al lui Dumnezeu.

Contextul: botezul lui Isus
În doar câteva versete Marcu face un rezumat a trei fapte istorice: predica lui Ioan Botezătorul în pustiu, botezul lui Isus în apele Iordanului și ispitirea lui Isus în pustiul lui Iuda. Aceste evenimente au o valoare teologică deosebită deoarece se referă la trăsăturile umane ale lui Isus și la identitatea sa supranaturală. Isus din Nazaret merge la Iordan, la Ioan Botezătorul, și este botezat. Și în timp ce se ridică din apă are o viziune în care ”vede cerurile deschise și Duhul, ca un porumbel, coborând spre el”, și aude o voce venită din cer care îl confirmă ca Fiu al lui Dumnezeu. Isus este recunoscut ca Mesia și este pregătit să-și desfășoare activitatea mesianică. Din acest moment Duhul îl va însoți întotdeauna pe calea vieții.
Isus este Mesia. El este Învățătorul din Nazaret care va fi mărturisit ca Fiu al lui Dumnezeu.

La izvoarele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidență împlinirea timpurilor mesianice și semnificația botezului.
  • În prima lectură autorul sacru se referă la reînnoirea alianței davidice și la rolul cuvântului lui Dumnezeu, care spune: ”Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător pentru neamuri”.
  • În a doua lectruă Ioan afirmă: ”Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu”, iar apoi mărturisește: ”Cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul”.
  • În evanghelie Marcu prezintă botezul lui Isus și dezvăluirea întâmplată la Iordan, prin care Isus inaugurează sosirea timpurilor mesianice: ”Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer a fost un glas spre el: «Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea»”.

Perspectiva: “cu apă”, “în zilele acelea”, “Tu eşti Fiul meu cel iubit”

1. ”În acel timp, Ioan predica, zicând: «... eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt»”
Contextul este cu totul mesianic. Acum pustiul lui Iuda, care se extinde spre est, de la Ierusalim până la Iordan, este locul în care se aude glasul lui Ioan, este locul în care se împlinește trecerea de la sclavie la libertate. Aici a sosit timpul mesianic, timpul de a primi darul escatologic al Duhului Sfânt, timpul de a parcurge calea exodului sub călăuza lui Dumnezeu. Parcurgerea acestei căi este posibilă prin primirea botezului, adică a unui rit de purificare prin scufundarea și ieșirea din apă ca simbol al morții care ucide viața și al renașterii la o viață nouă, și prin mărturisirea nu numai a păcatelor săvârșite de întreg poporul, ci și a celor personale. Acest botez cere o atitudine de convertire, o schimbare de mentalitate, adică o întoarcere interioară la Dumnezeu și la respectarea alianței cu el.

Rezumatul predicii din pustiu și de pe malurile Iordanlui se găsește în vestirea unei persoane cu un rol foarte important, persoană care trebuie să sosească și care este mai puternică. Este vorba de Isus, Mesia. În fața acestuia Ioan se consideră umil. El recunoaște misiunea sa de precursor și semnificația botezului cu apă, botez care aparține de acum trecutului, dar în același timp el afirmă valoarea botezului în Duhul Sfânt, botez care aparține viitorului.

2. ”În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan”
Acolo, pe malurile Iordanului, în zile lui Ioan, zile marcate de convertire și de așteptare, Isus apare în mijlocul oamenilor. Are aproximativ 30 de ani și este originar din Nazaret, un sat mic și nesemnificativ din Galileea, regiune destul de îndepărtată de Ierusalim, de graniță, locuită în bună parte de păgâni. El se găsește în mijlocul oamenilor, este un necunoscut, și așteaptă la rând ca să primească botezul în apele Iordanului.

Faptul este neobișnuit și în același timp se înscrie pe linia profețiilor. Isus, care înseamnă ”Dumnezeu mântuiește”, se găsește printre oameni de rând și, mai mult, alege să fie aproape în special de unii, mai exact de cei care se recunosc păcătoși. Intră în apă. Se înjosește. Este solidar cu cei din jurul său, oameni și femei, mici și mari, săraci și avuți, toți frați de-ai săi în umanitate. Și în acel moment Ioan ia apă și îl botează.

3. ”Şi din cer a fost un glas spre el: «Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea»”
Este un fapt surprinzător și plin de mister. Acolo, la Iordan, în momentul în care Isus se ridică din apă, o voce din cer intră în dialog cu pământul și anunță împlinirea timpurilor mesianice. Se împlinesc promisiunile din vechime. Ioan, care vorbise despre Mesia și care l-a botezat pe Isus, acum rămâne uimit. Se găsește în fața misterului anunțat în profeții.

Se îndepărtează vălul și evanghelia îl arată pe Mesia prezent în persoana lui Isus din Nazaret, consacrat de Duhul Sfânt pentru ca să conducă la împlinire adunarea escatologică a poporului lui Israel, și confirmat din cer ca unicul Fiu al lui Dumnezeu. Îndepărtează vălul pentru a arăta identitatea lui Isus și face acest lucru doar pentru puțin timp. Peste Isus, care este pregătit să-și înceapă activitatea publică, va coborî apoi vălul secretului mesianic. Timp de trei ani, Isus, Învățătorul din Nazaret, va fi recunoscut ca ”Slujitorul Domnului” și ca ”Fiul Omului”, va face bine tuturor, iar la sfârșitul vieții sale, când își va împlini misiunea în afara zidurilor Ierusalimului, va fi mărturisit ca ”Fiu al lui Dumnezeu”.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
“Dumnezeule, al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său”.

Gândurile mele
La botezul lui Isus în apele Iordanului, Ioan se găsește în fața misterului anunțat în profeții. 
Se îndepărtează vălul și evanghelia îl arată pe Mesia prezent în persoana lui Isus din Nazaret, consacrat de Duhul Sfânt pentru ca să conducă la împlinire adunarea escatologică a poporului lui Israel și confirmat din cer ca unicul Fiu al lui Dumnezeu.
Trimiteți un comentariu