duminică, 22 noiembrie 2015

Împărăţia mea - Duminica a XXXIV-a din Timpul de peste An, Cristos Rege (Anul B)

CRISTOS REGE
„Împărăţia mea”
Dan 7,13-14; Ps 92; Apoc 1,5-8; In 18,33b-37

Pilat şi Isus din Nazaret
se găsesc faţă în faţă.
Procuratorul roman începe un interogatoriu
misterios şi straniu în acelaşi timp.
Doreşte să ştie
dacă Isus este cu adevărat regele mesia,
cel anunţat în profeţii.
Isus răspunde la întrebări
şi îi destăinuie marele mister.

Contextul: procesul în faţa lui Pilat
După arestarea din Grădina Măslinilor, Isus este judecat de sinedriu. Mai întâi este interogat de ex-marele preot Ana şi apoi este trimis la Caiafa, marele preot în funcţie. Acesta din urmă, nu-l întreabă nimic pe Isus, ci îl dă direct pe mâna romanilor. După o noapte de trădări şi de bătaie de joc, respins de sinedriu şi de marii preoţi, Isus este condus în pretoriu, pentru ca să fie condamnat la moarte. Pilat îl întâlneşte pe Isus în reşedinţa sa. În acest loc închis, are loc al doilea proces. Practic, în calitate de judecător, procuratorul roman îl interoghează pe Isus pentru a afla motivul condamnării din partea sinedriului şi dacă este cu adevărat regele iudeilor, mesia prevestit de profeţi. Isus răspunde, pune întrebări şi destăinuie marele său mister. Prin cuvinte clare, Isus afirmă că este regele mesia. Oferindu-şi viaţa, el confirmă ce a vestit prin cuvinte şi fapte: a venit în lume pentru a mărturisi că el este Cuvântul venit de la Tatăl; cine îl urmează pe el, adevăratul Păstor, ascultă glasul său.
Isus este regele mesia. El afirmă în faţa lui Pilat că a venit în lume ca rege.

La izvoarele Cuvântului
Textele liturgice scot în evidenţă regalitatea lui Isus Cristos.
  • În prima lectură, profetul Daniel prevesteşte regalitatea Fiului Omului: „Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă”.
  • În a doua lectură, luată din cartea Apocalipsului, apostolul Ioan confirmă regalitatea lui Isus: „Isus Cristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi Principele regilor pământului! (…) Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin!”.
  • În evanghelie, în termeni categorici, Isus afirmă regalitatea sa înaintea lui Pilat, procuratorul roman: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Perspectiva: „tu eşti regele iudeilor?”, „împărăţia mea”, „pentru aceasta m-am născut” 
1. „Pilat i-a zis lui Isus: «Tu eşti regele iudeilor?»”
În reşedinţa sa, Pilat se găseşte faţă în faţă cu Isus. De atâtea ori auzise vorbindu-se despre el, despre minunile lui şi despre învăţătura sa nouă, împărtăşită de popor. Acum, doreşte să ştie cine este cu adevărat Isus din Nazaret. Cine este cel care a uimit toată lumea începând din nordul ţării, de la Cafarnaum şi Cezarea, până aici, la Ierusalim? Numele lui şi faima sa au ajuns deja peste tot. Dar de ce fariseii şi bătrânii poporului nu-i recunosc învăţătura? Pentru ce l-au îndepărtat şi cer să fie condamnat la moarte?

Acuzele au pornit de la iudei, iar Pilat îl interoghează pe Isus pentru a şti dacă este chiar el „regele iudeilor”. În funcţie încă din anul 26, ca procurator al prefecturii Iudeea, Pilat cunoaşte semnificaţia acestei expresii iudaice. Ştie că este un titlu atribuit regelui mesia, care are un conţinut de credinţă şi care exprimă aşteptările poporului lui Israel. De aceea, el se adresează direct lui Isus şi îi cere deschis să-i spună dacă el este regele mesia, anunţat de profeţi şi atât de mult aşteptat de popor.

Isus îi cere lui Pilat să-i spună dacă întrebarea vine de la el sau de la alţii. Între cei doi se iscă un colocviu. Pilat îl informează pe Isus că poporul şi marii preoţi l-au dat pe mâna lui. Acuza că este un răufăcător este falsă. Nu îl poate judeca exact ca pe un rebel, ca pe un răzvrătitor politic. Rămâne, însă, acuza de tip religios. Dar în acest domeniu, el nu se simte competent. De aceea îl întreabă pe Isus: „Ce ai făcut?”

2. „Isus a răspuns: «Împărăţia mea nu este din lumea aceasta»”
Legat la mâini şi condamnat de iudei, Isus destăinuie în faţa lui Pilat marele înţeles al regalităţii sale. El recunoaşte prerogativa sa regală şi subliniază că aceasta se diferenţiază complet de regalitatea din această lume. Împărăţia sa nu este de pe pământ şi nu se menţine prin forţă. Împărăţia sa este prezentă între oameni, este lipsită de orice formă de violenţă, dar nu este din această lume.

Intuiţiile lui Pilat sunt confirmate. Este vorba cu adevărat de sfera religioasă şi spirituală. El înţelege că Isus nu-şi atribuie prerogativa de rege cu semnificaţia pe care aceasta o are în mod normal. Procuratorul nu poate să înţeleagă afirmaţiile cu caracter religios, cu siguranţă însă înţelege faptul că Isus nu este o persoană periculoasă pentru stăpânirea romană, aşa cum iudeii ar fi voit să-l facă să creadă. Mai departe, cu ironie, îl provoacă pe Isus: „Aşadar, eşti rege?”

3. „Isus a răspuns: «Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu»”
Condamnat la moarte de Pilat, Isus îşi continuă calea - menirea slujitorului suferind al lui Yahweh – şi îşi împlineşte misiunea, mandatul de rege mesia. El împlineşte cu fidelitate tot ce a vestit: a venit în lume pentru ca să-şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare, el, cel drept pentru cei nedrepţi, cel nevinovat pentru cei păcătoşi. El este rege răscumpărător şi împărăţia sa este o împărăţie de lumină, de pace şi de adevăr. El este regele mesia.

Apostolul Ioan mărturiseşte în evanghelie că Învăţătorul său, Isus din Nazaret, a venit în lume pentru a da mărturie despre adevăr. Prin întreaga sa viaţă, Isus a mărturisit că el însuşi este calea, adevărul şi viaţa, păstrătorul misterului divin. Cel care este de partea adevărului, acela crede în el, ascultă cuvântul său şi acceptă regalitatea sa.

Pentru ca viaţa să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care ai voit să refaci totul
în Fiul tău preaiubit, Regele universului,
dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,
eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale
şi să te laude într-un glas, fără încetare”.

Gândurile mele
Procuratorul Pilat nu a înţeles afirmaţiile cu înţeles religios, cu siguranţă însă a înţeles că Isus nu este o persoană periculoasă pentru stăpânirea romană.
Cel care este de partea adevărului, acela crede în Isus Cristos - regele mesia - ascultă cuvântul său şi acceptă regalitatea sa.
Trimiteți un comentariu