vineri, 29 septembrie 2017

Slujitorii lui Dumnezeu - Sfinții arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael (29 septembrie)

ÎNGERII
Slujitorii lui Dumnezeu
Dan 7,9-10.13-14; Ps 137; In 1,47-51

Vin la noi și se îndreaptă spre Dumnezeu,
aceasta este misiunea arhanghelilor
Mihail, Gabriel și Rafael.
Sunt mesageri care fac legătura
între Dumnezeu și oameni
și invers, fără încetare.
Acești trei arhangheli au misiunea
de a veghea la menținerea adevăratei credințe,
de a asigura transmiterea adevărurilor divine
și de a interveni pentru vindecarea grabnică
de orice rău moral, spiritual și fizic.
Ei sunt însoțitori spre paradis,
asigurând o călătorie liniștită

Contextul: îngerii sunt slujitorii Fiului Omului
Îngerii sunt mesagerii lui Isus Cristos: mesageri ai harului, ai adevărului și ai slavei divine. Sunt vestitorii iubirii divine față de oameni. În misiunea lor, încurajează și aduc mângâiere. Fără întrerupere - de la Dumnezeu spre oameni și dinspre oameni spre Dumnezeu - îngerii sunt aceia care însoțesc omul pe calea spre cer.
Isus este Fiul Omului. El este unicul mediator între Dumnezeu și oameni, iar îngerii sunt slujitorii săi.

La izvoarele credinței
Textele liturgice scot în evidență misiunea îngerilor.
  • Prima lectură preia renumita profeție despre Fiul omului și îi prezintă pe îngeri ca ființe misterioase: „Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii îi slujeau și zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a așezat la judecată și cărțile au fost deschise”.
  • În evanghelie, Isus afirmă că îngerii sunt slujitorii Fiului Omului: „Veți vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiul Omului”.

Perspectiva: „te-am văzut”, „Rabbi”, „îngerii lui Dumnezeu”

1. „Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin”
Filip, unul dintre cei care îl întâlnise deja pe Isus, merge să-l întâlnească pe Natanael și îi propune „să meargă și să-l vadă” pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif, cel despre care vorbește Scriptura. Se ivise o ocazie ce nu trebuia pierdută nicidecum. Și Natanael înțelege imediat importanța unei astfel de întâlniri. El înțelege pe loc că mărturia lui Filip era o intermediere necesară pentru a ajunge la Învățător.

Începe un dialog despre Isus și cu Isus. Pentru unul ca Natanael - bun cunoscător al Scripturii - nu era însă atât de ușor să recunoască faptul că Mesia vestit de profeți era chiar omul Isus din Nazaret. De aceea el se întreabă: Cum este posibil ca Mesia să fie un simplu om ca oricare? Ar putea Mesia să aibă un chip, asemenea cu al său?

Isus privește spre inima lui Natanael. Îl vede. Îl cunoaște. Știe totul despre el, și aceasta fără ca cineva să-i fi vorbit mai înainte. Mai mult, îl laudă pentru că este un om drept, adică unul dintre cei care pune în practică cuvântul Domnului.

2. „Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel”
Natanael rămâne surprins de faptul că Învățătorul îl cunoaște atât de bine. Află cu stupoare că, înainte de a-l fi întâlnit, Isus îl văzuse deja „sub smochin” în timp ce vorbea cu prietenul său Filip. Acest descoperire îl ajută să aibă încredere în Învățătorul pe care l-a întâlnit și încearcă acum să-l cunoască tot mai mult. Întâlnirea cu Isus îl ajută să înțeleagă că planul lui Dumnezeu nu este întotdeauna așa cum și-l imagina.

Pas cu pas, Filip începe să-l cunoască pe Învățătorul, să-l recunoască și să-l accepte în persoana acestuia pe Mesia. Mai mult, el începe să scruteze misterul lui Dumnezeu și al omului, inaugurând astfel drumul uceniciei sale.

3. „Veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiul Omului”
Între paginile Scripturii atât de bine cunoscută lui Natanael, se ascundea mult mai mult decât ceea ce el reușise să întrevadă. Notează evanghelistul că doar acum, Natanael întrevede – atât cât îi era posibil - modul în care trupul lui Isus dezvăluie slava Fiului Omului, și înțelege că, deschizându-se cerul, asupra lui Isus coboară și sălășluiește Duhul lui Dumnezeu. Cerul s-a deschis prin Isus și astfel Dumnezeu comunică cu omul, iar omului îi este posibil să comunice cu Dumnezeu.

Fiind slujitorii și mesagerii lui Dumnezeu, îngerii au un rol foarte bine stabilit în dialogul dintre Dumnezeu și oameni. De altfel, chiar numele lor destăinuie misiunea pe care ei o îndeplinesc, și anume:
  • Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. El este acela care spune că numai Dumnezeu contează, că numai Dumnezeu este Domnul vieții.
  • Gabriel înseamnă „Vestitorul lui Dumnezeu”. Este îngerul care vestește planurile Domnului și care transmite că Dumnezeu are un plan de mântuire pentru fiecare om.
  • Rafael înseamnă „Dumnezeu vindecă”. El apare în Cartea lui Tobia și arată cum providența lui Dumnezeu ocrotește viața fiecărui om și a tot ceea ce există.
La rădăcina numelor Mihail, Gabriel și Rafael se găsește numele lui Dumnezeu. Este foarte semnificativ faptul că prin îngerii săi, care îi sunt mesageri, Dumnezeu îi dezvăluie omului misterul iubirii sale. Prin misiunea și prin intervenția lor, îngerii îi dezvăluie omului prietenia lui Dumnezeu.

În dialogul cu Natanael, Isus descoperă un mister al misiunii sale: el este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Prin el, îngerii coboară pentru a aduce oamenilor darurile cerești. Tot prin el, îngerii urcă la cer pentru a-i prezenta Tatălui ceresc orice rugăciune de cerere, de mulțumire și de laudă.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule, care în înțelepciunea ta minunată,
rânduiești slujirile îngerilor și ale oamenilor,
fă, te rugăm,
ca viața să ne fie ocrotită pe pământ
de aceia care slujesc pururi
înaintea feței tale în ceruri”.

Gândurile mele
Mărturia lui Filip era o intermediere necesară pentru ca Natanael să ajungă să-l întâlnească pe Învățătorul Isus.
Întâlnirea cu Isus îl ajută pe Natanael să înțeleagă că planul lui Dumnezeu nu este întotdeauna așa cum și-l închipuia.
Trimiteți un comentariu