marți, 3 ianuarie 2017

Pe calea credinței – Epifania Domnului (6 ianuarie)

EPIFANIA DOMNULUI
„Pe calea credinţei”
Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

Acum două mii de ani,
steaua i-a condus pe magi
mai întâi la Ierusalim, iar apoi la Betleem,
unde l-au adorat pe noul rege al iudeilor.
De atunci, „a vedea copilul cu Maria, mama sa”
înseamnă a descoperi atât Scripturile
care călăuzesc spre revelație,
cât și revelația care duce la descoperirea
lui Mesia, ca lumină a tuturor neamurilor.
În adâncul inimii omului
există dorința întâlnirii cu Emanuel,
Dumnezeu-cu-noi.

Contextul: descoperirea lui Mesia
Câțiva oameni înțelepți din casta sacerdotală din Persia, numiți magi, interpretaseră profețiile din Scripturi și au descoperit în noua stea apărută semnul nașterii regelui Mesia. Înflăcărați de noutatea descoperită, s-au dus la Ierusalim și au cerut informații despre nașterea noului rege al iudeilor. Arhiereii și cărturarii au înțeles imediat că profeția lui Miheia s-a împlinit la „Betleem, pământ al lui Iuda”, și i-au dau de veste regelui Irod despre nașterea lui Mesia. Și în timp ce Irod se preocupa pentru putere și pentru domnie, conduși de stea, magii și-au continuat drumul spre Betleem, unde l-au găsit pe „copil cu Maria, mama sa”. Mulțumiți de faptul că l-au găsit pe Mesia, ei s-au aplecat cu fața la pământ înaintea lui și i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă, iar apoi „s-au întors în țara lor”.
Isus este Mesia, regele iudeilor. El este adorat de magii veniți din Răsărit.

La izvoarele credinței
Textele liturgice evidențiază dorința întâlnirii, cunoașterii și adorării Domnului.
  • În prima lectură, Isaia prezintă visul din totdeauna al lui Israel: „Scoală-te, luminează-te, Ierusalim, căci lu­mina ta vine şi slava Domnului răsare deasupra ta. (…) Popoarele se vor îndrepta spre lumina ta şi împărații spre strălucirea aurorei tale”.
  • În a doua lectură, Paul vorbește despre misterul lui Cristos: „Taina stă în aceea că prin evanghelie păgânii sunt împreună moștenitori cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi sunt părtași cu noi la aceeași făgăduință în Cristos Isus”.
  • În evanghelie, Matei specifică drumul făcut de magi pentru a-l găsi și întâlni pe Emanuel și explicitează dorința profundă din inima acestora: „Unde este regele de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua lui răsărind şi am venit să ne închinăm lui”.

Perspectiva: „niște magi”, „pruncul”, „aur, tămâie şi smirnă”

1. „Au sosit la Ierusalim niște magi veniți din Răsărit”
Magii erau oameni înțelepți, studioși ai astrelor, din casta sacerdotală. Ei priveau stelele și interpretau sensul istoriei, scrutau armonia de pe firmamentul cerului și numărau zilele și anii. De asemenea, erau pricepuți interpreți ai viselor și adevărați cercetători ai sensului vieții; se poate spune că erau o imagine a fiecărui om studios și înțelept.

Deși trăiau în Răsărit, loc de unde răsare soarele și de unde se zice că apare înțelepciunea, magii au reușit să descopere în Scripturi steaua lui Iacob și timpul nașterii lui Mesia. Entuziasmați de noutatea aflată şi încrezători în profețiile care se refereau la seminția regelui David și la poporul lui Israel, ei au pornit imediat la drum spre Ierusalim. Erau trei şi duceau cu ei trei daruri de preț.

Indicațiile din Scripturi le-au arătat magilor calea cea bună și astfel au ajuns la Ierusalim, unde se afla Irod, regele din Iudeea. La auzul noutății aduse de magi, Irod i-a adunat imediat „pe toți arhiereii și cărturarii poporului” din orașul sfânt, a aflat de la ei informații despre regele Mesia și apoi i-a informat pe magi despre locul nașterii noului „rege al iudeilor”. Magii erau acum bucuroși să confrunte și să verifice intuițiile și cercetările făcute acasă cu răspunsul exact pe care l-au primit la Ierusalim. Și mare le-a fost bucuria. Constatând că s-a împlinit tot ce s-a scris și s-a profețit, au crezut că scopul călătoriei lor va fi atins și își spuneau că a meritat efortul pentru drumul parcurs.

2. „Steaua s-a oprit deasupra locului unde era pruncul”
În sfârșit, magii se îndreptau spre ținta călătoriei lor și priveau spre locul în care se găsea Mântuitorul, adică spre Betleem. Îl căutaseră pe Mesia mai întâi în Scripturi, apoi le-a fost confirmat cu exactitate la Ierusalim, iar acum ajung la destinație. „Intrând în casă, îl văd pe copil cu Maria, mama sa”.

Notează evanghelia că magii, găsindu-l pe Mesia, „au fost cuprinși de mare bucurie”; erau mulțumiți de faptul că li s-a împlinit marea dorință ce sălășluia în inima lor, adică să-l găsească, să-l întâlnească și să-l adore pe Mântuitorul.

3. „Deschizându-şi comorile, i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă”
Căutătorii lui Mesia au ajuns la scopul lor. Deschizându-și comorile, ei îi oferă Mântuitorului ce au adus: ce este mai de preț, aur, semnul splendorii și al bogăției; dorințele cele mai însemnate, simbolizate de tămâie, ca miros plăcut ce se ridică spre cer și poartă aspirația întâlnirii cu Dumnezeu; balsamul care vindecă rănile și alină suferințele, smirna, ca medicament care întărește trupul împotrivă degradării. Regalitatea, divinitatea și nemurirea forma comoara oferită cu bucurie de magi, comoară prezentă în viața fiecărui om.

Drumul de credință al magilor își ajungea scopul: recunoașterea și adorarea Mântuitorului și oferirea comorii aduse. Începeau astfel zorile unui timp nou, timpul lui Isus, un timp de har care durează încă și în care viața își destăinuie sensul și se împlinește. De atunci, asemenea magilor, fiecare căutător al lui Mesia îl poate adora pe Mântuitorul și lumina tuturor popoarelor, și se poate întoarce acasă bucuros că l-a descoperit pe Isus Cristos.

Pentru ca viața să fie trăită
(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule, care, prin steaua călăuzitoare,
l-ai descoperit astăzi neamurilor
pe Fiul tău unul-născut,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, care te-am cunoscut prin credință,
să ajungem să privim chipul măririi tale”.

Gândurile mele
Cei trei magii, adevărați cercetători ai sensului vieții, sunt o imagine a fiecărui om studios și înțelept.
Regalitatea, divinitatea și nemurirea formează comoara oferită de magi pruncului, comoară prezentă de fapt în viața fiecărui om.
Împreună cu magii, omul ajunge în zorile unui timp nou care durează încă, timpul lui Isus, în care viața își destăinuie sensul și se împlinește. 
Trimiteți un comentariu